Výstava v mázhausu radnice představuje Zastávky pro Plzeň

Výstavu, za níž stojí ateliér Design Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, mají návštěvníci možnost zhlédnout do 30. května.

Jak název napovídá, vystaveny jsou zde převážně modely a plakáty mobiliáře zastávek městské hromadné dopravy, které vytvořili studenti ateliéru Design. Výstavu doplňují také studentské návrhy vzniklé v rámci projektu Mobiliář záchytných parkovišť a další práce.

Projektu Zastávky MHD jako veřejný prostor ve 21. století se studenti začali intenzivně věnovat na začátku zimního semestru 2016. Na konci téhož roku byly práce vyhodnoceny odbornou komisí. Nejvíce zaujaly návrhy studentů Radka Muziky, Patrika Rešla a Lukáše Melichara. Zájem studentů o veřejný prostor byl velký a velmi pozitivně reagovalo i vedení města Plzně. Výsledkem spolupráce mezi městem a Západočeskou univerzitou v Plzni tak bude nakonec realizace designového návrhu Radka Muziky na plánované tramvajové trati, která povede k univerzitnímu kampusu.

Na tento úspěšný projekt studenti navázali. V následujícím zimním semestru 2017 vytvořili Návrhy zastávek MHD pro město Plzeň a Mobiliář záchytných parkovišť. Prvního projektu se zúčastnilo 12 studentů a komisí byly oceněny práce Simony Niguyen, Tomáše Nezdary, Pavla Kotvy, Kryštofa Píši, Hany Vykysalové a Anety Kalousové. Na druhém projektu pracovalo 5 studentů a nejlépe byl hodnocen návrh Adély Přibáňové.

Galerie


Foto: Said Ismail

Foto: Said Ismail

Foto: Said Ismail

Foto: Said Ismail

Foto: Said Ismail

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

15. 05. 2018


Projektové centrum zve na seminář Horizont 2020 - poslední fáze výzev

Seminář Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

08. 02. 2019

První společný Den otevřených dveří technických fakult ZČU měl úspěch

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

05. 02. 2019

Francouzská univerzita Artois projevila zájem o rozšíření spolupráce se ZČU

Spolupráce Studium

Celouniverzitní

10. 02. 2019