Blíží se konference Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?

Pod záštitou rektora Miroslava Holečka pořádají Fakulta právnická ZČU a Ústav státu a práva AV ČR ve dnech 6. a 7. června mezinárodní vědeckou konferenci zemí V4. Konat se bude ve Znojmě v prostorách Louckého kláštera.

Metamorfózy práva představují dlouhodobou platformu spolupráce právníků zemí V4, která byla založena v roce 2008 z iniciativy výše zmíněných institucí a od té doby se pravidelně koná každé dva roky za účasti 60 až 100 odborníků.

Ačkoliv hlavními organizátory jsou pracovníci z oboru teorie práva, spolupráce se neomezuje pouze na teoretické přístupy. Setkání se účastní zástupci všech právních odvětví z oblasti výzkumu i právní praxe, jakož i specialisté z příbuzných oborů (filosofie, politologie, lingvistiky, sociologie, právní informatiky apod.).

V rámci Metamorfóz se realizují workshopy, diskuse a projekty s cílem kriticky popsat stav právního řádu a aplikace práva v zemích V4 jako východiska hledání praktických opatření k potlačení negativních trendů. Letos se hlavní témata soustředí na funkce veřejné správy, vliv EU na pracovní právo, legislativu, ústavní soudnictví, elektronizaci výuky práva a otázky spojené s výročími roku 1918.

Kromě obecného sborníku přednesených příspěvků se v rámci konference připravují samostatné monografie věnované veřejné správě a elektronizaci výuky práva.

Uzávěrka přihlášek na konferenci je 18. května. Bližší informace naleznou zájemci na webu.

Fakulta právnická

Hana PRAŽÁKOVÁ

15.05.18


České technické univerzity vytvořily společný katalog kompetencí


Celouniverzitní

206

02.07.18


Velvyslankyně Mexika navštívila Západočeskou univerzitu


Celouniverzitní

82

19.07.18


Baví mě vymýšlení příběhů, říká studentka Sutnarky, která ilustrovala Hochy od Bobří řeky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

259

06.08.18