Blíží se konference Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?

Pod záštitou rektora Miroslava Holečka pořádají Fakulta právnická ZČU a Ústav státu a práva AV ČR ve dnech 6. a 7. června mezinárodní vědeckou konferenci zemí V4. Konat se bude ve Znojmě v prostorách Louckého kláštera.

Metamorfózy práva představují dlouhodobou platformu spolupráce právníků zemí V4, která byla založena v roce 2008 z iniciativy výše zmíněných institucí a od té doby se pravidelně koná každé dva roky za účasti 60 až 100 odborníků.

Ačkoliv hlavními organizátory jsou pracovníci z oboru teorie práva, spolupráce se neomezuje pouze na teoretické přístupy. Setkání se účastní zástupci všech právních odvětví z oblasti výzkumu i právní praxe, jakož i specialisté z příbuzných oborů (filosofie, politologie, lingvistiky, sociologie, právní informatiky apod.).

V rámci Metamorfóz se realizují workshopy, diskuse a projekty s cílem kriticky popsat stav právního řádu a aplikace práva v zemích V4 jako východiska hledání praktických opatření k potlačení negativních trendů. Letos se hlavní témata soustředí na funkce veřejné správy, vliv EU na pracovní právo, legislativu, ústavní soudnictví, elektronizaci výuky práva a otázky spojené s výročími roku 1918.

Kromě obecného sborníku přednesených příspěvků se v rámci konference připravují samostatné monografie věnované veřejné správě a elektronizaci výuky práva.

Uzávěrka přihlášek na konferenci je 18. května. Bližší informace naleznou zájemci na webu.

Fakulta právnická

Hana PRAŽÁKOVÁ

15.05.18


Humanitní vzdělávání pod drobnohledem


Fakulta filozofická

116

11.10.18


V kampusu roste Strom Olgy Havlové


Celouniverzitní

225

15.10.18


Smart Campus ZČU - polygon chytrých řešení


Fakulta elektrotechnická

372

08.10.18