Blíží se konference Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?

Pod záštitou rektora Miroslava Holečka pořádají Fakulta právnická ZČU a Ústav státu a práva AV ČR ve dnech 6. a 7. června mezinárodní vědeckou konferenci zemí V4. Konat se bude ve Znojmě v prostorách Louckého kláštera.

Metamorfózy práva představují dlouhodobou platformu spolupráce právníků zemí V4, která byla založena v roce 2008 z iniciativy výše zmíněných institucí a od té doby se pravidelně koná každé dva roky za účasti 60 až 100 odborníků.

Ačkoliv hlavními organizátory jsou pracovníci z oboru teorie práva, spolupráce se neomezuje pouze na teoretické přístupy. Setkání se účastní zástupci všech právních odvětví z oblasti výzkumu i právní praxe, jakož i specialisté z příbuzných oborů (filosofie, politologie, lingvistiky, sociologie, právní informatiky apod.).

V rámci Metamorfóz se realizují workshopy, diskuse a projekty s cílem kriticky popsat stav právního řádu a aplikace práva v zemích V4 jako východiska hledání praktických opatření k potlačení negativních trendů. Letos se hlavní témata soustředí na funkce veřejné správy, vliv EU na pracovní právo, legislativu, ústavní soudnictví, elektronizaci výuky práva a otázky spojené s výročími roku 1918.

Kromě obecného sborníku přednesených příspěvků se v rámci konference připravují samostatné monografie věnované veřejné správě a elektronizaci výuky práva.

Uzávěrka přihlášek na konferenci je 18. května. Bližší informace naleznou zájemci na webu.

Fakulta právnická

Hana PRAŽÁKOVÁ

15. 05. 18


Zástupci středních škol z města Tchien-ťin v Číně navštívili ZČU

Spolupráce Studium

Nové technologie - Výzkumné centrum

29. 11. 2018

Studenti získali mezinárodní certifikát i nové zážitky a zkušenosti

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta ekonomická

30. 11. 2018

Diplomová práce vynesla studentovi FAV stříbro v prestižní soutěži IT SPY

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

10. 12. 2018