Blíží se konference Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?

Pod záštitou rektora Miroslava Holečka pořádají Fakulta právnická ZČU a Ústav státu a práva AV ČR ve dnech 6. a 7. června mezinárodní vědeckou konferenci zemí V4. Konat se bude ve Znojmě v prostorách Louckého kláštera.