Na univerzitě proběhne germanistická konference

Svaz germanistů ČR, katedra německého jazyka Fakulty pedagogické a katedra slavistiky a germanistiky Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni pořádají 23. až 25. května mezinárodní germanistickou konferenci.
Ve středu 23. května, v předvečer hlavní části konference, mohou účastníci využít doprovodního programu, který jim nabídne prohlídku města a pivovaru Prazdroj. Chybět nebude společná večeře.

Na konferenci s názvem „Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen“ se přihlásilo 140 lidí z 18 zemí. Předneseno bude na 120 příspěvků v šesti jazykovědných, literárních a didaktických sekcích. Konference se bude konat v prostorách výzkumného centra NTIS.

Konferenci podpořily rakouské Spolkové ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF), AKTION Česká republika - Rakousko, DAAD, Rakouské kulturní fórum a plzeňské firmy Mencl Elektro Engineering, s.r.o. a Megatech Industries Engineering CZ, s.r.o. Důležitou roli hraje také řada nakladatelství, která budou během konference prezentovat své publikace (např. Hueber, Klett, Westermann Verlag, Frank & Timme, Fraus). Návštěvníci budou mít také možnost seznámit se s projekty DW-Deutsche Welle, Tandem nebo DAAD.

Konference bude zakončena čtením rakouské autorky Brigitty Falkner. Podrobnější informace o konferenci naleznou zájemci na webu. Za katedru německéh jazyka FPE ZČU akci spolupořádá Julia Průcha-Wittmann.

Galerie


Fakulta pedagogická

Irena Chavíková

15.05.18


Vědci z centra NTIS pomáhají lékařům bojovat s Crohnovou chorobou u dětí


Fakulta aplikovaných věd

88

18.10.18


Západočeská univerzita si v areálu DEPO2015 posvítí na budoucnost


Celouniverzitní

64

11.10.18


Sportovní program ZČU Western Stars se představí studentům


Fakulta pedagogická

231

09.10.18