Na univerzitě proběhne germanistická konference

Svaz germanistů ČR, katedra německého jazyka Fakulty pedagogické a katedra slavistiky a germanistiky Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni pořádají 23. až 25. května mezinárodní germanistickou konferenci.
Ve středu 23. května, v předvečer hlavní části konference, mohou účastníci využít doprovodního programu, který jim nabídne prohlídku města a pivovaru Prazdroj. Chybět nebude společná večeře.

Na konferenci s názvem „Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen“ se přihlásilo 140 lidí z 18 zemí. Předneseno bude na 120 příspěvků v šesti jazykovědných, literárních a didaktických sekcích. Konference se bude konat v prostorách výzkumného centra NTIS.

Konferenci podpořily rakouské Spolkové ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF), AKTION Česká republika - Rakousko, DAAD, Rakouské kulturní fórum a plzeňské firmy Mencl Elektro Engineering, s.r.o. a Megatech Industries Engineering CZ, s.r.o. Důležitou roli hraje také řada nakladatelství, která budou během konference prezentovat své publikace (např. Hueber, Klett, Westermann Verlag, Frank & Timme, Fraus). Návštěvníci budou mít také možnost seznámit se s projekty DW-Deutsche Welle, Tandem nebo DAAD.

Konference bude zakončena čtením rakouské autorky Brigitty Falkner. Podrobnější informace o konferenci naleznou zájemci na webu. Za katedru německéh jazyka FPE ZČU akci spolupořádá Julia Průcha-Wittmann.

Galerie


Fakulta pedagogická

Irena Chavíková

15. 05. 2018


Po stopách německého osídlení západu Čech vyšla patnáctá exkurze

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

27. 06. 2019

Centrum NTIS hostilo setkání významného projektu I-MECH

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2019

Zájemci o studium na ZČU mají ještě šanci. Druhé kolo přijímacího řízení stále probíhá

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019