Na univerzitě proběhne germanistická konference

Svaz germanistů ČR, katedra německého jazyka Fakulty pedagogické a katedra slavistiky a germanistiky Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni pořádají 23. až 25. května mezinárodní germanistickou konferenci.
Ve středu 23. května, v předvečer hlavní části konference, mohou účastníci využít doprovodního programu, který jim nabídne prohlídku města a pivovaru Prazdroj. Chybět nebude společná večeře.

Na konferenci s názvem „Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen“ se přihlásilo 140 lidí z 18 zemí. Předneseno bude na 120 příspěvků v šesti jazykovědných, literárních a didaktických sekcích. Konference se bude konat v prostorách výzkumného centra NTIS.

Konferenci podpořily rakouské Spolkové ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF), AKTION Česká republika - Rakousko, DAAD, Rakouské kulturní fórum a plzeňské firmy Mencl Elektro Engineering, s.r.o. a Megatech Industries Engineering CZ, s.r.o. Důležitou roli hraje také řada nakladatelství, která budou během konference prezentovat své publikace (např. Hueber, Klett, Westermann Verlag, Frank & Timme, Fraus). Návštěvníci budou mít také možnost seznámit se s projekty DW-Deutsche Welle, Tandem nebo DAAD.

Konference bude zakončena čtením rakouské autorky Brigitty Falkner. Podrobnější informace o konferenci naleznou zájemci na webu. Za katedru německéh jazyka FPE ZČU akci spolupořádá Julia Průcha-Wittmann.

Galerie


Fakulta pedagogická

Irena Chavíková

15. 05. 2018


Holon Institute of Technology zahajuje spolupráci se ZČU

Spolupráce Věda Úspěchy

Nové technologie - výzkumné centrum

28. 01. 2019

Emeritní rektor ZČU Josef Průša oslavil osmdesátiny

Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

05. 02. 2019

Martin Fusek hovořil o uvádění výsledků vědy do praktického života

Beseda Veřejnost Věda

Fakulta filozofická

12. 02. 2019