Kurt Gebauer z FPE obdržel čestný doktorát Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Titul Doctor honoris causa v pátek 11. května získalo šest osobností, které se výrazně zasloužily o celospolečenskou rezonanci oborů, jimiž se UMPRUM zabývá. Mezi laureáty je také sochař a vysokoškolský profesor Kurt Gebauer, který nyní působí na katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU.

„Panu profesorovi srdečně gratulují členové katedry výtvarné výchovy a kultury, děkan a zaměstnanci fakulty pedagogické,“ poblahopřála laureátovi za všechny jmenované vedoucí katedry výtvarné výchovy a kultury Věra Uhl Skřivanová.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze udělila čestné doktoráty po osmileté pauze. Stalo se tak v prostorách nově zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového musea. Kromě Kurta Gebauera byla mezi oceněnými také teoretička umění Charlotte Kotíková, režisérka dokumentárního filmu Helena Třeštíková, architekt Emil Přikryl, grafický designér Rostislav Vaněk a kurátorka designu Jana Zielinski. „Jsou to osobnosti, jejichž činnost má odezvu nejen v českém, ale i mezinárodním prostoru," říká k volbě laureátů rektor UMPRUM Jindřich Smetana.

V minulosti tento titul dostali Stanislav Libenský (2001), Josef Svoboda (2002), Adriena Šimotová a Jan Kaplický (2007), Damjan Prelovšek (2008) a Jitka Válová (2010).

Kurt Gebauer (1941) je jednou z nejvýznamnějších současných osobností českého sochařství profilující se od 60. let 20. století. Vystudoval Školu uměleckých řemesel v Brně a Sochařsko-kamenickou školu v Hořicích. V 70. letech navštěvoval sochařský ateliér pařížské Academie des Beaux-Arts vedený Césarem Baldacinim. Tou dobou se také začal distancovat od oficiální československé tvorby. V roce 1987 se podílel na revoltě proti politice Svazu českých výtvarných umělců a pomáhal se zakládáním alternativních uměleckých skupin. Po sametové revoluci zasedal ve správní radě Českého fondu výtvarných umění. Dvaadvacet let působil na UMPRUM jako vedoucí ateliéru. Jeho tvorba je zastoupena ve všech významných státních sbírkových institucích, v galeriích a soukromých sbírkách v Česku i v zahraničí.


Galerie


Fakulta pedagogická

Hana PRAŽÁKOVÁ

20.05.18


Fakulta zdravotnických studií slaví desáté narozeniny


Fakulta zdravotnických studií

60

09.07.18


Na ZČU promovalo téměř dva tisíce absolventů


Celouniverzitní

87

19.07.18


Srpnové letní školy budou zaměřené na kybernetiku, elektrotechniku a mechaniku


Celouniverzitní

26

14.08.18