Kurt Gebauer z FPE obdržel čestný doktorát Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Titul Doctor honoris causa v pátek 11. května získalo šest osobností, které se výrazně zasloužily o celospolečenskou rezonanci oborů, jimiž se UMPRUM zabývá. Mezi laureáty je také sochař a vysokoškolský profesor Kurt Gebauer, který nyní působí na katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU.