Zástupci FPE uspěli na celostátní interpretační soutěži studentů pedagogických fakult

Jedná se o tradiční platformu, kdy se v interpretačním umění poměřují studenti pedagogických fakult z České republiky, mnohdy doplněných o studenty ze zahraničí. Tři zástupci ZČU vybojovali dvě první a jedno třetí místo.

Tradičně se soutěží v oboru hra na klavír, sólový zpěv, hra na smyčcové nástroje a hra na ostatní nástroje, a to ve dvou kategoriích. První je určena studentům učitelství hudební výchovy v kombinaci HV – hra na nástroj, HV – sólový zpěv, studentům učitelství ZUŠ a studentům PdF, kteří jsou ve zvoleném soutěžním oboru současně studenty nebo absolventy středních (příp. vysokých) uměleckých škol. Druhá kategorie je určena všem ostatním studentům PdF.

V organizaci klání se fakulty postupně střídají. Letos se celostátní kolo konalo 14. až 15. května na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Mezi účastníky byli také například soutěžící z Ruska nebo Slovenska.

Plzeňská katedra hudební kultury vyslala na soutěž tři studenty, dva univerzitu reprezentovali v silně obsazené I. kategorii sólového zpěvu a třetí účastnice ve hře na klavír. Oba pěvci jsou studenty 1. ročníku bakalářského studia Hudba se zaměřením na vzdělávání.

Tereza Štěpánková, absolventka Konzervatoře v Pardubicích, obsadila 1. místo a stala se absolutním vítězem v oboru sólový zpěv. Hynek Hradecký, studující současně na Konzervatoři Plzeň, získal ve stejné kategorii 3. místo.

Pavlína Černá se umístila na 1. místě ve II. kategorii oboru hra na klavír. Je studentkou 3. ročníku oboru Matematická studia, ale s KHK velmi často spolupracuje a účinkuje na jejích koncertech.

Galerie


Fakulta pedagogická

Romana Feiferlíková

22. 05. 2018


Bavorský červený kříž ocenil lékaře z FZS za projekt přeshraniční spolupráce záchranářů

Spolupráce Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

26. 06. 2019

Katedra informatiky a výpočetní techniky zkoumá propojení žurnalistiky a umělé inteligence

Spolupráce

Fakulta aplikovaných věd

16. 07. 2019

Fakulta designu a umění vystavuje v Galerii Nová síň

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

25. 06. 2019