Zakladatel TED.com Richard Saul Wurman vystoupí na Sutnarce

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara bude v pondělí 11. června hostit průkopníka tzv. informační architektury. Richard Saul Wurman je schopný mimořádně hlubokého teoretického uvažování, zároveň je však praktickým tvůrcem vizuálních systémů a grafického designu. Jeho slovům naslouchali Steve Jobs i Bill Gates.
Richard Saul Wurman založil mimořádně populární konference TED, z nichž vznikly nezávislé mezinárodní odnože TEDx. Tento muž ale není mystickým a nedostupným guru. Naopak je vynikajícím, pohotovým a vtipným debatérem a vypravěčem. Oslňuje jak odbornou veřejnost, tak studenty, kteří teprve překračují práh oborového poznání. V době internetu se o tom můžete snadno přesvědčit například prostřednictvím YouTube.

Wurman vystudoval architekturu na University of Pennsylvania a absolvoval v roce 1959. Již ve své první knize, vydané v roce 1962, odhalil svoji celoživotní vášeň: učinit informace srozumitelné sobě i ostatním. Od té doby napsal, graficky upravil a vydal přes 90 knih, v nichž se zabýval mnoha rozličnými tématy. Mezi nimi zaujímá důležité místo publikace Information Architects. V ní se autor zabývá mechanismy, jimiž svět reaguje na narůstající informační superdálnice. Struktura a design zprostředkovávaných dat se stávají stále důležitějšími. Kniha ukazuje, jak může vhodná prezentace informací učinit i komplexní materiál jasným a snadno dostupným. Kniha není jen teoretickým uvažováním, představuje problematiku skrze projekty od dvaceti světových tvůrců.

V roce 1984 Wurman založil mimořádně populární konference TED (Technology, Entertainment, Design) a předsedal jim až do roku 2002. Staly se velmi ostře sledovanými a živými fóry pro výměnu názorů mezi členy designérské obce a šéfy komerčních firem. Gary Wolf napsal ve svém článku z roku 2000 pro Wired: „„TED je sám o sobě triumf designu informací. Puntičkářsky připravená sociální dynamika konference je vrcholným úspěchem talentovaného muže, toho, kdo si uvědomil již dávno, že prezentace informací může být důležitější než informace samotné.“

Záhy poté, co začal razit termín informační architektura, přizpůsobil Wurman tomuto heslu také svoji profesní dráhu. V roce 1981 založil Access Press v Los Angeles a vytvořil řadu turistických průvodců po okolí obsahujících informace korespondující se skutečnými potřebami turistů. Stejné principy potom aplikoval na průvodce po sportovních akcích a v dalších složitých oblastech týkajících se financí, nebo zdravotnictví. V roce 1987 založil The Understanding Business v San Francisku a pokračoval ve svém úsilí činit věci srozumitelné skrze navrhování nových formátů telefonních seznamů, autoatlasů a průvodců pro letecké společnosti. Přehled motivačních principů uplatněných v těchto projektech lze nalézt v jeho bestselleru nazvaném Information Anxiety. Publikoval jej v roce 1989 a později připsal i druhý díl.

Richard Saul Wurman je laureátem Ceny Ladislava Sutnara 2017, kterou obdržel za  celoživotní úsilí o popularizaci a filosoficko-teoretické zkoumání grafického designu.

Richard Saul Wurman je stále mimořádně inspirativní osobností ochotnou podělit se o své životní zkušenosti a otřást konvenčními způsoby naší percepce. Nenechte si ujít neopakovatelnou příležitost a přijeďte na přednášku s touto jedinečnou osobností. Setkání proběhne 11. června od 13 hodin v prostorách Sutnarky. Vstup na akci je zdarma, zájemci se však předem musí zaregistrovat u Lenky Thomayer Opatrné, a to prostřednictvím e-mailu lopatrna@fdu.zcu.cz.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Thomayer Opatrná

31. 05. 2018


Dětská univerzita Fakulty pedagogické letos rozdávala diplomy dvakrát

Absolventi Další vzdělávání Univerzita

Fakulta pedagogická

28. 06. 2019

Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se mohou hlásit ke studiu

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

27. 06. 2019

Bavorský červený kříž ocenil lékaře z FZS za projekt přeshraniční spolupráce záchranářů

Spolupráce Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

26. 06. 2019