ZČU chce se svými absolventy zůstat v kontaktu

Zůstaňte součástí svojí univerzity, vyzývá v nedávno zahájené kampani Západočeská univerzita. Jejím prostřednictvím chce oslovit své absolventy a motivovat je k členství v Klubu absolventů ZČU. Klub nyní používá novou grafickou podobu a absolventům nabízí množství benefitů.     

„Školy mají to výsadní postavení, že se významně zapíší do života každého člověka. Už proto se má univerzita zajímat o své absolventy, sledovat jejich kariéru a být s nimi v kontaktu a také si brát k srdci to, jak absolventi výuku zpětně hodnotí a jak na své studium a učitele vzpomínají,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. V ulicích Plzně se proto v minulých dnech objevily plakáty vyzývající k registraci do Klubu absolventů ZČU. Jejich hlavním prvkem jsou graficky zpracované fotografie, zachycující tváře skutečných absolventů ZČU, kteří se rozhodli svoji alma mater podpořit. Na venkovní reklamu navazuje také kampaň v on-line prostředí.  

Klub absolventů ZČU, který vznikl v roce 2010, má v současnosti přes tři tisíce členů. Univerzita s nimi komunikuje prostřednictvím newsletterů, webových stránek nebo facebookového profilu. Absolventi se zapojují do výuky formou přednášek, vedením kvalifikačních prací nebo tím, že studentům nabízejí pracovní stáže. Univerzita chce, aby Klub absolventů byl aktivní platformou, která umožní intenzivní kontakt absolventů se svojí alma mater i setkávání absolventů mezi sebou.

To by nebylo možné bez finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, díky kterým mohla univerzita absolventský klub modernizovat a rozšířit, a především představit veřejnosti formou marketingové kampaně, jejímž prostřednictvím se chce propojit s dalšími svými bývalými studenty. Nezáleží přitom, zda od jejich studia uběhlo mnoho let, nebo jestli se pyšní úplně čerstvým diplomem.

Už dosud mohli členové Klubu absolventů využívat různých bonusů. Ty se nyní ještě rozšiřují. Členové mohou bezplatně využívat služeb Univerzitní knihovny, zúčastnit se exkurzí do výzkumných center ZČU, získat slevu na kurzy Letní jazykové školy a Univerzity třetího věku nebo na vybraná představení Divadla J. K. Tyla a další výhody. Nabídka benefitů univerzity i od externích partnerů se průběžně doplňuje. Kromě toho mohou registrovaní absolventi využít aplikaci, díky které snadno zkontaktují své bývalé spolužáky. Jednou za dva roky pro ně univerzita pořádá Festival absolventů. Letos se 2. listopadu uskuteční už jeho pátý ročník.

„Zpětná vazba, kterou můžeme získat od našich absolventů, je pro nás velmi cenná,“ připomíná rektor Miroslav Holeček s tím, že absolventů se bude univerzita formou dotazníkových šetření ptát na jejich hodnocení kvality výuky.

Mezi absolventy ZČU patří ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR Martin Prošek, horolezec Jan Trávníček, čtyřnásobný mistr ČR v triatlonu Přemysl Švarc nebo také jediný český designér stavebnice Lego Milan Reindl a řada dalších. Příběhy některých z nich se lidé dočtou na webových stránkách pro absolventy a mohou přidat svůj vlastní.

Název projektu:                   ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

05. 06. 18


Filozofická fakulta se těší na nové prostory

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 11. 2018

Fakulta pedagogická přivítala odborníky z dalekého Japonska

Přednáška Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

26. 11. 2018

Svět a energie: energetická mytologie

Přednáška Studenti Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

28. 11. 2018