Letní škola virtuální reality naučí, jak si udělat vlastní hru

Třídenní kurz určený zejména pro studenty středních škol pořádá v červenci katedra průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní.

Zájemci se zde seznámí s možnostmi 3D zobrazení, se speciálními haptickými ovladači a s náhlavním displejem, 3D skenerem aj. Zjistí, jak lze rychle a efektivně vytvářet za pomocí nástroje Unity3D virtuální herní prostředí, např. krajinu, která bude obsahovat stromy, vlastní 3D modely, vodu, pohybující se objekty (např. plošinky, padající objekty s fyzikálními vlastnostmi) atd. Studenti si pak sami zkusí vytvořit jednoduchou 3D hru, určenou jak pro konvenční PC sestavu, tak i pro laboratoř virtuální reality a náhlavní displej.

Třídenní kurz má za úkol atraktivní formou přiblížit studentům prostředí a prostředky virtuální reality. Student se krátce seznámí s teorií a mimo jiné se naučí pracovat v nástroji, pomocí kterého si vytvoří svůj virtuální svět. Technologie virtuální reality se stala jedním z klíčových nástrojů nejen v práci techniků, ale také v umělecké činnosti, v lékařských oborech či při tvorbě her. Dalším velkým odvětvím tohoto oboru jsou virtuální prohlídky, díky nimž je možné projít existující nebo neexistující, tedy uměle vytvořený svět, a to například za účelem rychlého a efektivního poznávání a rozhodování.

Na katedře, kde bude výuka probíhat, je k dispozici laboratoř virtuální reality, kde si účastník kurzu bude moci sám „sáhnout“ na virtuální prostředí a zažije, co to znamená být vtažen a obklopen tímto světem. V rámci praktické části si společně s lektorem vytvoří vlastní virtuální svět, který si bude moci v laboratoři virtuální reality následně sám „projít“.

Více informací o kurzu, který proběhne 10. - 12. července, naleznete na webu, kde je k dispozici také přihláška. Zájemci se mohou hlásit do 24. června.

Fakulta strojní

Hana PRAŽÁKOVÁ

11. 06. 18


Erik Tabery byl hostem první besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Veřejnost

Fakulta filozofická

04. 12. 2018

V Bitvě o Plzeň letos zvítězila Lékařská fakulta

Sport Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

30. 11. 2018

International Day 2018 je tady!

Festival Konference Studium

Zahraniční vztahy

03. 12. 2018