Katedra německého jazyka zaujala na konferenci studentskou učebnicí

Mezinárodním rozsahem i diskutovanými tématy jedinečnou germanistickou konferenci uspořádala koncem května germanistická pracoviště ZČU. Hovořilo se o vlivu moderních technologií na výuku němčiny, o budoucnosti výuky cizích jazyků jako takové, o vlivu moderních technologií na jazyk i o experimentální literatuře.
„Vlivem průmyslu 4.0 může být překladatelství smluv, návodů k použití apod. jedním z prvních oborů, který zanikne,“ domnívá se vedoucí katedry německého jazyka Fakulty pedagogické ZČU Michaela Voltrová, která v této souvislosti zmiňuje i virtuální realitu a internetové překladače s prvky umělé inteligence. Budou cizincům pro běžnou komunikaci v obchodě stačit místo jazykových znalostí Google Glass? I takové byly otázky, jež na setkání 130 germanistů z celého světa zazněly.

Nemalý prostor patřil také novým médiím v oblasti didaktiky. Té byla věnovaná jedna ze samostatných sekcí konference Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen (v překladu Prostory pro experimenty, výzvy a tendence), jejíhož pořádání se letos společně ujala katedra německého jazyka Fakulty pedagogické a katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické.

Přítomní zde například řešili, zda ve výuce zakazovat mobilní telefony či jak využívat různé aplikace a internet. Prostor patřil i opomíjeným přístupům ve výuce cizího jazyka. „Málo se například využívá literární text, který je mnohdy považován za těžký a nevhodný k použití ve výuce. Přístup naší katedry je v tomto směru dost ojedinělý,“ říká Michaela Voltrová.

Zájem u přítomných germanistů proto vzbudil učební materiál pro střední školy a gymnázia, který na konferenci představily Elke Mehnert a Iva Motlíková z katedry německého jazyka FPE. Publikace vznikla jako výsledek práce studentů, kteří k vybraným literárním textům navrhli pracovní listy, jež přinášejí procvičování různých oblastí z výuky cizího jazyka (gramatika, výslovnost, interpretace textu apod.). „Učebnice vznikla jako výsledek semináře a studentské konference, jíž se zúčastnili také učitelé z praxe, kteří pak se studenty diskutovali o připravených pracovních listech a o tom, jestli by je bylo možné použít ve výuce, případně dali návrhy na vylepšení,“ přibližuje vznik publikace Voltrová.

V sekci zaměřené na literární vědu pak dominovala témata věnující se experimentální literatuře, překonávání tradičních hranic, na které jsme u literatury zvyklí. Tato témata, o kterých čile diskutovali vědci z mnoha (nejen evropských) zemí, výtečně uzavřelo autorské čtení významné rakouské experimentální autorky Brigitty Falkner. Ta ve své tvorbě opouští hranice jednoho žánru a navzájem kombinuje text, zvuk a vizuální zpracování.

Je SMS zpráva ještě psaný text?

V lingvistických sekcích probíhala diskuze např. o tom, jak nová média, moderní technologie nebo třeba reklama ovlivňují jazyk jako takový nebo jaké možnosti a zároveň výzvy znamenají pro lingvistiku jako celek. Proč je jazyk v SMS zprávách takový, jaký je? A je to vlastně ještě psaný text? Ač má psanou formu, vykazuje totiž znaky jazyka mluveného. Kde je vlastně hranice mezi mluveným a psaným textem?

Mezinárodní germanistická konference je tradiční akcí Svazu germanistů ČR, jež se koná jednou za dva roky střídavě v Čechách a na Moravě na významných germanistických vysokoškolských pracovištích. Během dvou hlavních dnů akce letos v Plzni proběhlo v budově NTIS více než sto přednášek v šesti paralelních sekcích. Ty byly zaměřené na lingvistiku, literární vědu a didaktiku. Společným pojítkem všech byl prostor pro experiment.

Konference, jež se v Plzni bude moci vzhledem ke svému „putovnímu charakteru“ znovu uskutečnit nejdříve zhruba za dvacet let, proběhla za podpory mnoha partnerů, např. rakouského Spolkového ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF) či Německé akademické výměnné služby DAAD, jejíž zástupci společně s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem konferenci zahajovali. Zahájení schůze Svazu germanistů ČR se ujal německý velvyslanec.

Fakulta pedagogická

15. 06. 2018


Ryby a mléko všem! Krále Majáles vystřídala královna Anička von Kočička

Festival Studium Univerzita

Celouniverzitní

14. 05. 2019

ZČU hostila seminář na téma genderové rovnosti

Seminář Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 05. 2019

Jak vypadaly barokní památky? Díky Fakultě aplikovaných věd se to ví

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta aplikovaných věd

20. 05. 2019