Katedra německého jazyka zaujala na konferenci studentskou učebnicí

Mezinárodním rozsahem i diskutovanými tématy jedinečnou germanistickou konferenci uspořádala koncem května germanistická pracoviště ZČU. Hovořilo se o vlivu moderních technologií na výuku němčiny, o budoucnosti výuky cizích jazyků jako takové, o vlivu moderních technologií na jazyk i o experimentální literatuře.
„Vlivem průmyslu 4.0 může být překladatelství smluv, návodů k použití apod. jedním z prvních oborů, který zanikne,“ domnívá se vedoucí katedry německého jazyka Fakulty pedagogické ZČU Michaela Voltrová, která v této souvislosti zmiňuje i virtuální realitu a internetové překladače s prvky umělé inteligence. Budou cizincům pro běžnou komunikaci v obchodě stačit místo jazykových znalostí Google Glass? I takové byly otázky, jež na setkání 130 germanistů z celého světa zazněly.

Nemalý prostor patřil také novým médiím v oblasti didaktiky. Té byla věnovaná jedna ze samostatných sekcí konference Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen (v překladu Prostory pro experimenty, výzvy a tendence), jejíhož pořádání se letos společně ujala katedra německého jazyka Fakulty pedagogické a katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické.

Přítomní zde například řešili, zda ve výuce zakazovat mobilní telefony či jak využívat různé aplikace a internet. Prostor patřil i opomíjeným přístupům ve výuce cizího jazyka. „Málo se například využívá literární text, který je mnohdy považován za těžký a nevhodný k použití ve výuce. Přístup naší katedry je v tomto směru dost ojedinělý,“ říká Michaela Voltrová.

Zájem u přítomných germanistů proto vzbudil učební materiál pro střední školy a gymnázia, který na konferenci představily Elke Mehnert a Iva Motlíková z katedry německého jazyka FPE. Publikace vznikla jako výsledek práce studentů, kteří k vybraným literárním textům navrhli pracovní listy, jež přinášejí procvičování různých oblastí z výuky cizího jazyka (gramatika, výslovnost, interpretace textu apod.). „Učebnice vznikla jako výsledek semináře a studentské konference, jíž se zúčastnili také učitelé z praxe, kteří pak se studenty diskutovali o připravených pracovních listech a o tom, jestli by je bylo možné použít ve výuce, případně dali návrhy na vylepšení,“ přibližuje vznik publikace Voltrová.

V sekci zaměřené na literární vědu pak dominovala témata věnující se experimentální literatuře, překonávání tradičních hranic, na které jsme u literatury zvyklí. Tato témata, o kterých čile diskutovali vědci z mnoha (nejen evropských) zemí, výtečně uzavřelo autorské čtení významné rakouské experimentální autorky Brigitty Falkner. Ta ve své tvorbě opouští hranice jednoho žánru a navzájem kombinuje text, zvuk a vizuální zpracování.

Je SMS zpráva ještě psaný text?

V lingvistických sekcích probíhala diskuze např. o tom, jak nová média, moderní technologie nebo třeba reklama ovlivňují jazyk jako takový nebo jaké možnosti a zároveň výzvy znamenají pro lingvistiku jako celek. Proč je jazyk v SMS zprávách takový, jaký je? A je to vlastně ještě psaný text? Ač má psanou formu, vykazuje totiž znaky jazyka mluveného. Kde je vlastně hranice mezi mluveným a psaným textem?

Mezinárodní germanistická konference je tradiční akcí Svazu germanistů ČR, jež se koná jednou za dva roky střídavě v Čechách a na Moravě na významných germanistických vysokoškolských pracovištích. Během dvou hlavních dnů akce letos v Plzni proběhlo v budově NTIS více než sto přednášek v šesti paralelních sekcích. Ty byly zaměřené na lingvistiku, literární vědu a didaktiku. Společným pojítkem všech byl prostor pro experiment.

Konference, jež se v Plzni bude moci vzhledem ke svému „putovnímu charakteru“ znovu uskutečnit nejdříve zhruba za dvacet let, proběhla za podpory mnoha partnerů, např. rakouského Spolkového ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF) či Německé akademické výměnné služby DAAD, jejíž zástupci společně s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem konferenci zahajovali. Zahájení schůze Svazu germanistů ČR se ujal německý velvyslanec.

Fakulta pedagogická

Hana PRAŽÁKOVÁ

15. 06. 2018


Fakulta designu a umění vybírala talenty do bakalářských oborů

Studenti Studium Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14. 01. 2019

Finále Plzeň hledá studenty ZČU do poroty i pro návrh festivalové ceny

Festival Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

07. 01. 2019

Spolupráce s ukrajinskými univerzitami bude pokračovat

Spolupráce Studium

Fakulta strojní

13. 12. 2018