Národní konference transferu umožnila intenzivní výměnu zkušeností

V polovině května se v Plzni uskutečnila 6. národní konference transferu s podtitulem Transfer technologií v mezinárodní perspektivě. Její součástí byl i seminář s respektovaným odborníkem na oblast transferu Ashley Stevensem. Jak organizátoři konferenci s odstupem hodnotí?

Konference spojila zástupce všech skupin, které se transferu účastní, a nabídla také sdílení zkušeností ze zahraničí. Za nejcennější považují organizátoři z odboru Transfer a smluvní výzkum ZČU, že konference se nesla v duchu intenzivního předávání zkušeností, navazování kontaktů mezi jednotlivými účastníky procesu transferu a hledání cest k úspěšné spolupráci, která by transfer v České republice posunula o kus výš.

O zahájení konference se postarali rektor ZČU Miroslav Holeček, ředitel Projektového centra ZČU Jaroslav Šíp a Eva Janouškovcová, předsedkyně představenstva společnosti Transfera.cz, která společně se ZČU konferenci pořádala. Už přivítání, v němž Jaroslav Šíp zmínil významné osobnosti regionu, jako Josefa Grolla, Josefa Skupu, Ladislava Sutnara, hosty z českých univerzit a ze zahraničí oslovilo.

Největší ohlas vyvolaly diskusní panely. Panel investorů umožnil sdílení zkušeností mezi tzv. andělskými investory (business angels) a zástupci venture kapitálových fondů na jedné straně a univerzitami na straně druhé. „Andělský investor se osobně angažuje již v rané fázi technologií a do toho, co mu připadá zajímavé a co by dokázal přivést na trh, vloží nejen svůj kapitál, ale i veškeré své úsilí. Naproti tomu lidé z venture kapitálových fondů už chtějí spolupracovat s existujícím start-upem, který má svůj produkt, který je možné rozvinout a posunout dál,“  vysvětluje Petra Krupková, vedoucí odboru Transfer a smluvní výzkum na ZČU.

Cílem bylo umožnit zástupcům univerzit a investorům, aby si mohli promluvit o tom, jak dojít k fungující a oboustranně vyhovující spolupráci. „Chtěli jsme slyšet, co můžeme udělat pro to, abychom při jednání s investory měli dveře otevřené,“ říká Petra Krupková. Podle ní se rozvinula velmi upřímná oboustranná diskuse, při níž zástupci univerzit zjistili, že je důležité být s investory v neustálém kontaktu a výsledky práce výzkumníků představovat už ve fázi, kdy třeba ještě není vše doladěno do posledního detailu, ale už je možné podnikat na základě doporučení investora další kroky. Investoři tu na druhou stranu pochopili specifika univerzitního prostředí, které je ovlivněno řadou zákonných opatření.

V bloku nazvaném Od myšlenky po vlastní firmu vystoupili jako panelisté tři vědci, kteří se rozhodli založit vlastní firmu, a mohli se tak podělit o svoje zkušenosti s přenosem know-how či technologií z univerzitního prostředí do světa podnikání. „Zaznělo tu množství postřehů a doporučení,“ říká Petra Krupková. Řešila se například otázka, jak velký podíl by měl v začáteční fázi projektu získat investor nebo zda a kdy je pro společnost vhodné najmout si obchodního zástupce. „Ačkoliv zkušenost z obchodu možná výzkumníkům obvykle chybí, diskutující došli k závěru, že obchod nikdo neudělá lépe než právě přesvědčený zakladatel, který věří svojí myšlence a dokáže strhnout investory i zákazníky,“ uvádí Petra Krupková.

Velmi pozitivní ohlasy zaznamenala také část, kde se hovořilo o možných úskalích transferu z hlediska práva. Nezastupitelný význam měla vystoupení zahraničních hostů, ať už Ashley Stevense, nebo hostů z Rakouska či Maďarska. Zprostředkovaně měli účastníci možnost srovnat nastavení systémů a okolnosti transferu poznatků tří zemí: Německa, Izraele a Tchaj-wanu. Účast zahraničních odborníků byla dalším významným aspektem, který byl ve srovnání s předchozími národními konferencemi transferu nový.

Podle všeho konference vyvolala mezi účastníky velký zájem. „Viděli jsme, jak si lidé přestali všímat svých mobilních telefonů, věnovali se diskusi, chválili řečníkům jejich příspěvky a debatovali s nimi. Šlo skutečně o sdílení know-how, ke kterému lidé došli po relativně dlouhém čase a množství práce v oblasti transferu. To, že byli ochotni se o svoje zkušenosti podělit, bylo nesmírně cenné a užitečné pro všechny,“ shrnuje Petra Krupková s tím, že konference byla setkáním lidí, kteří chtějí pochopit souvislosti a hledat cesty, kudy se mohou vydat.

„Naším cílem bylo lidi inspirovat, jak lze v oblasti transferu spolupracovat. Chtěli jsme, aby účastníci měli možnost oslovit odborníky a navázat kontakty a aby si odnesli náměty na zamyšlení. To se nám, myslím, podařilo,“ uzavírá Petra Krupková.

Národní konferenci transferu s pořadovým číslem sedm bude pořádat Univerzita Karlova ve dnech 15. - 16. 5. 2019.


Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

14. 06. 2018


Vyberte si z nabídky květnových kurzů

Další vzdělávání Přednáška Seminář

Celouniverzitní

08. 05. 2019

Jedni z nejlepších budoucích záchranářů studují na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 05. 2019

Novinář a redaktor Jindřich Šídlo vystoupil na Fakultě filozofické

Beseda Přednáška Univerzita

Fakulta filozofická

13. 05. 2019