Konference ESCO 2018 přiblížila trendy ve výpočetních metodách

Od 3. do 8. června se v Plzni v konferenčních sálech pivovaru Plzeňský Prazdroj uskutečnil 6. ročník mezinárodní konference ESCO 2018, věnované moderním trendům ve výpočetních metodách. Letošní ročník byl zaměřen převážně na exascale computing na velkých výpočetních clusterech.

Konference, kterou zorganizovala katedra teoretické elektrotechniky Fakulty elektrotechnické ZČU ve spolupráci s Pavlem Šolínem ze společnosti NClab, se zúčastnilo téměř 200 vědců a studentů z různých oborů. Mezi klíčové oblasti zájmu konference patřily výpočetní trendy v elektromagnetismu, strukturální mechanice, kvantové fyzice nebo chemii, numerické modely multifyzikálních problémů, cloudové a GPU výpočty.

V průběhu konference v rámci zvaných přednášek vystoupili přední světové kapacity, jako např. Tzanio Kolev (Lawrence Livermore National Laboratory, U.S.A.), Rob Neely (Lawrence Livermore National Laboratory, U.S.A.), Krzysztof Podgórski (Lund University, Lund, Sweden), John Whiteman (Brunel University, London, United Kingdom) nebo Barbara Wohlmuth (Technical University of Munich, Germany).

Součástí konference bylo udílení ocenění za nejlepší příspěvek „Best Poster Award”. Získali jej Jan Nikl z Fyzikálního ústavu AV ELI Beamlines, Miklos Kuczmann z Széchenyi István University v Győru a Karel Pavlíček z KTE FEL Západočeské univerzity v Plzni. Vybrané příspěvky budou publikovány v prestižních vědeckých časopisech s impakt faktorem. V průběhu konání nechyběly ani workshopy a poster sekce, které doplňovaly hlavní programové části. 

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Magdalena Andělová

19. 06. 2018


Student Sutnarky navrhl budku pro netopýry

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 05. 2019

ZČU hostila seminář na téma genderové rovnosti

Seminář Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 05. 2019

Studenti Fakulty pedagogické zabodovali při zpěvu i za klavírem

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta pedagogická

10. 05. 2019