VZLUSAT-1 již celý rok úspěšně plní úkoly ve vesmíru

Před rokem, přesně 23. června 2017 v ranních hodinách, se do vesmíru vydal český technologický nanosatelit VZLUSAT-1. Jeho cesta vesmírem stále trvá.

Nanosatelit, vyvíjený odborníky z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ), komerčních firem a českých univerzit, komunikuje pomocí pozemní komunikační stanice umístěné na Fakultě elektrotechnické (FEL) ZČU v Plzni. Pomocí pravidelného rádiového spojení je realizováno i povelování satelitu.

"Během roční mise se satelitu dařilo plnit většinu úkolů, ať už jde o testování mechanických a radiačně stínících vlastností pokovených kompozitních materiálů, nebo snímkování a dozimetrická měření částicovým detektorem s rentgenovou optikou," říká Ivo Veřtát z Fakulty elektrotechnické.

Tým na FEL zajišťuje pravidelné stahování dat z experimentů a nahrávání nových plánů měření. V prvním roce provozování satelitu odborníci řešili několik nestandardních situací, včetně nezdařeného přenastavení parametrů rádiové komunikace, zvýšené chybovosti komunikace vlivem silného rušení nad Evropou a několika radiačních událostí, které poškodily paměť satelitu s uloženými daty. Postupné radiační stárnutí satelitu a stav palubního počítače se začíná negativně projevovat i na množství stahovaných dat. Proto tým v těchto dnech pracuje na testování úpravy stahování dat tak, aby bylo možné i nadále provádět plnohodnotné stahování výsledků všech experimentů.

Tým FEL ZČU věří v úspěch prováděných oprav. "Doufáme, že spojení se satelitem se podaří ještě nějakou dobu udržet a satelit plnohodnotně provozovat," říká Ivo Veřtát. Doplňuje, že i po skončení životnosti elektronických systémů satelitu však bude možné provádět testy jedné zcela pasivní technologie, a to speciálního koutového odražeče pro přesné měření vzdálenosti satelitu laserem.


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

22.06.18


Fakulta elektrotechnická uzavřela významnou smlouvu se společností Eaton Corporation


Fakulta elektrotechnická

307

31.08.18


Geomatici ze ZČU zpracovávají velká data pro potřeby biohospodářství


Fakulta aplikovaných věd

238

24.08.18


NTC zve na Workshop studentských prací 2018 do České Lípy


Nové technologie - Výzkumné centrum

25

12.09.18