VZLUSAT-1 již celý rok úspěšně plní úkoly ve vesmíru

Před rokem, přesně 23. června 2017 v ranních hodinách, se do vesmíru vydal český technologický nanosatelit VZLUSAT-1. Jeho cesta vesmírem stále trvá.

Nanosatelit, vyvíjený odborníky z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ), komerčních firem a českých univerzit, komunikuje pomocí pozemní komunikační stanice umístěné na Fakultě elektrotechnické (FEL) ZČU v Plzni. Pomocí pravidelného rádiového spojení je realizováno i povelování satelitu.

"Během roční mise se satelitu dařilo plnit většinu úkolů, ať už jde o testování mechanických a radiačně stínících vlastností pokovených kompozitních materiálů, nebo snímkování a dozimetrická měření částicovým detektorem s rentgenovou optikou," říká Ivo Veřtát z Fakulty elektrotechnické.

Tým na FEL zajišťuje pravidelné stahování dat z experimentů a nahrávání nových plánů měření. V prvním roce provozování satelitu odborníci řešili několik nestandardních situací, včetně nezdařeného přenastavení parametrů rádiové komunikace, zvýšené chybovosti komunikace vlivem silného rušení nad Evropou a několika radiačních událostí, které poškodily paměť satelitu s uloženými daty. Postupné radiační stárnutí satelitu a stav palubního počítače se začíná negativně projevovat i na množství stahovaných dat. Proto tým v těchto dnech pracuje na testování úpravy stahování dat tak, aby bylo možné i nadále provádět plnohodnotné stahování výsledků všech experimentů.

Tým FEL ZČU věří v úspěch prováděných oprav. "Doufáme, že spojení se satelitem se podaří ještě nějakou dobu udržet a satelit plnohodnotně provozovat," říká Ivo Veřtát. Doplňuje, že i po skončení životnosti elektronických systémů satelitu však bude možné provádět testy jedné zcela pasivní technologie, a to speciálního koutového odražeče pro přesné měření vzdálenosti satelitu laserem.


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

22. 06. 18


Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 6. díl

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

12. 11. 2018

Studenti Fakulty aplikovaných věd se setkali v Papírně

Koncert Studenti Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

13. 11. 2018

Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 5. díl

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta strojní

05. 11. 2018