Zástupci čínské Jinan University a ZČU jednali o možnostech spolupráce

V pátek 22. června navštívili Západočeskou univerzitu zástupci čínské Jinan University. Navštívili výzkumná centra a jednali o možných formách spolupráce obou univerzit.

Pětičlenná delegace z Jinan University si během své návštěvy v Plzni prohlédla výzkumné centrum NTC, dále Regionální technologický institut (RTI) a výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost (NTIS). Svojí návštěvou navázala čínská delegace na přechozí jednání, které proběhlo mezi zástupci ZČU na půdě jihočínské Jinan University na konci května.

Během jednání, jehož se zúčastnil prorektor Ladislav Čepička, vedoucí odboru Centrum nových technologií výzkumného centra NTC Petr Kavalíř a proděkan Fakulty strojní Roman Čermák, ocenili členové delegace z Jinan University význam ZČU v oblasti technického vzdělávání i vědy a výzkumu. Zejména se zajímali o zkušenosti v oblasti transferu. Jinan University, kterou navštěvuje bezmála 57 000 studentů, spolupracuje s řadou evropských univerzit v rámci programu Erasmus+, mezi diskutovanými možnostmi spolupráce proto byly také výměnné pobyty studentů.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

24.06.18


Studenti výpočetní techniky uspořádali vědeckou konferenci


Fakulta pedagogická

75

26.06.18


V místě zaniklé římské kolonie objevili badatelé z katedry archeologie část veřejných lázní


Fakulta filozofická

117

20.06.18


Konference ESCO 2018 přiblížila trendy ve výpočetních metodách


Fakulta elektrotechnická

4

19.06.18