Zástupci čínské Jinan University a ZČU jednali o možnostech spolupráce

V pátek 22. června navštívili Západočeskou univerzitu zástupci čínské Jinan University. Navštívili výzkumná centra a jednali o možných formách spolupráce obou univerzit.

Pětičlenná delegace z Jinan University si během své návštěvy v Plzni prohlédla výzkumné centrum NTC, dále Regionální technologický institut (RTI) a výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost (NTIS). Svojí návštěvou navázala čínská delegace na přechozí jednání, které proběhlo mezi zástupci ZČU na půdě jihočínské Jinan University na konci května.

Během jednání, jehož se zúčastnil prorektor Ladislav Čepička, vedoucí odboru Centrum nových technologií výzkumného centra NTC Petr Kavalíř a proděkan Fakulty strojní Roman Čermák, ocenili členové delegace z Jinan University význam ZČU v oblasti technického vzdělávání i vědy a výzkumu. Zejména se zajímali o zkušenosti v oblasti transferu. Jinan University, kterou navštěvuje bezmála 57 000 studentů, spolupracuje s řadou evropských univerzit v rámci programu Erasmus+, mezi diskutovanými možnostmi spolupráce proto byly také výměnné pobyty studentů.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

24. 06. 18


Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 5. díl

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta strojní

05. 11. 2018

Čestný doktorát převzal Karol Hricovini

Tisková zpráva Univerzita

Nové technologie - Výzkumné centrum

15. 11. 2018

Studenti Fakulty aplikovaných věd se setkali v Papírně

Koncert Studenti Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

13. 11. 2018