Na mezinárodní konferenci se setkají přední odborníci v oblasti algebraické teorie grafů

Ve dnech 2. až 7. července organizuje katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků významnou vědeckou konferenci Symmetry vs. Regularity.

Na konferenci, která proběhne na plzeňské radnici na náměstí Republiky, se setkají přední odborníci v oblasti algebraické teorie grafů z Evropy, Asie a Ameriky. Akce je zaměřena na studium jistých symetrických struktur – koherentních konfigurací. Původní motivace pro studium těchto struktur pochází z problémů ze statistiky a teorie grup. Později rozvoj teorie koherentních konfigurací ovlivnily zejména otázky související s problémem složitosti isomorfizmu grafů. Tento problém, spolu s problémem složitosti rozkladu přirozeného čísla na prvočinitele, je klíčovým problémem současné teorie složitosti algoritmů. Jeho vyřešení by znamenalo průlom jak v teorii, tak i v aplikacích.

Pozvání přednášet mimo jiné přijal i László Babai, který v posledních dvou letech dosáhl významného pokroku v řešení problému isomorfizmu grafů. Součástí programu je i historická sekce k 50. výročí objevu stabilizačního algoritmu Lemana a Weisfeilera. Jeden z objevitelů, Boris Weisfeiler, zmizel za nevyjasněných okolností v roce 1985 v horách Jižní Ameriky. Na konferenci vystoupí jeho syn.

Podrobnější informace zájemci naleznou na webu konference.

Akci podporují ITI - Centrum excelence teoretické informatiky a Magistrát města Plzně.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni:
Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Fakulta aplikovaných věd

Roman Nedela

27. 06. 2018


Ozvěny oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

02. 01. 2019

Vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová získala významné ocenění

Univerzita Zaměstnanci Úspěchy

Ústav jazykové přípravy

17. 01. 2019

Vyšel časopis ZČU&architektura

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

08. 01. 2019