Na mezinárodní konferenci se setkají přední odborníci v oblasti algebraické teorie grafů

Ve dnech 2. až 7. července organizuje katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků významnou vědeckou konferenci Symmetry vs. Regularity.

Na konferenci, která proběhne na plzeňské radnici na náměstí Republiky, se setkají přední odborníci v oblasti algebraické teorie grafů z Evropy, Asie a Ameriky. Akce je zaměřena na studium jistých symetrických struktur – koherentních konfigurací. Původní motivace pro studium těchto struktur pochází z problémů ze statistiky a teorie grup. Později rozvoj teorie koherentních konfigurací ovlivnily zejména otázky související s problémem složitosti isomorfizmu grafů. Tento problém, spolu s problémem složitosti rozkladu přirozeného čísla na prvočinitele, je klíčovým problémem současné teorie složitosti algoritmů. Jeho vyřešení by znamenalo průlom jak v teorii, tak i v aplikacích.

Pozvání přednášet mimo jiné přijal i László Babai, který v posledních dvou letech dosáhl významného pokroku v řešení problému isomorfizmu grafů. Součástí programu je i historická sekce k 50. výročí objevu stabilizačního algoritmu Lemana a Weisfeilera. Jeden z objevitelů, Boris Weisfeiler, zmizel za nevyjasněných okolností v roce 1985 v horách Jižní Ameriky. Na konferenci vystoupí jeho syn.

Podrobnější informace zájemci naleznou na webu konference.

Akci podporují ITI - Centrum excelence teoretické informatiky a Magistrát města Plzně.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni:
Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Fakulta aplikovaných věd

Roman Nedela

27. 06. 2018


Ještě je šance přihlásit se na Mezinárodní letní jazykovou školu!

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

20. 05. 2019

Česko-bavorské Přeshraniční interakce letos přivedly studenty do Plzně

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

22. 05. 2019

Práce absolventa Fakulty aplikovaných věd získala ocenění Mapa roku 2018

Absolventi Studenti Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2019