Úspěch výzkumného týmu NTC v oblasti spintroniky

Výzkumný tým pokročilých materiálů pod vedením Jána Minára představil v rámci mezinárodní spolupráce novou možnost kontroly spinu s použitím elektrického pole. Spintronika je obor zabývající se využíváním spinu elektronů k uchovávání, přenosu a zpracování informace.

Výzkumný tým toho dosáhl v nové třídě materiálů založených na teluridu germania, což je nejjednodušší feroelektrický materiál pracující při pokojové teplotě. Tato manipulace spinu byla dokázána unikátním spinově rozlišeným fotoemisním experimentem (SARPES). Výzkumné centrum NTC se podílelo na teoretickém vysvětlení tohoto efektu v rámci výpočtů z prvních principů. Tyto nové experimentální a teoretické výsledky jsou dalším krokem k vytvoření takzvaného spintronikového čipu, který používá spin elektronu namísto jeho náboje, jako je tomu v současné tradiční elektronice. 

Detailní informace z EPFL je možné nalézt na tomto odkazu.

Nové technologie - výzkumné centrum

29. 06. 2018


Fakulta zdravotnických studií spolupořádala konferenci věnovanou vzdělávání v ošetřovatelství

Další vzdělávání Konference Spolupráce

Fakulta zdravotnických studií

17. 05. 2019

Student Sutnarky navrhl budku pro netopýry

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 05. 2019

Jedni z nejlepších budoucích záchranářů studují na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 05. 2019