Úspěch výzkumného týmu NTC v oblasti spintroniky

Výzkumný tým pokročilých materiálů pod vedením Jána Minára představil v rámci mezinárodní spolupráce novou možnost kontroly spinu s použitím elektrického pole. Spintronika je obor zabývající se využíváním spinu elektronů k uchovávání, přenosu a zpracování informace.

Výzkumný tým toho dosáhl v nové třídě materiálů založených na teluridu germania, což je nejjednodušší feroelektrický materiál pracující při pokojové teplotě. Tato manipulace spinu byla dokázána unikátním spinově rozlišeným fotoemisním experimentem (SARPES). Výzkumné centrum NTC se podílelo na teoretickém vysvětlení tohoto efektu v rámci výpočtů z prvních principů. Tyto nové experimentální a teoretické výsledky jsou dalším krokem k vytvoření takzvaného spintronikového čipu, který používá spin elektronu namísto jeho náboje, jako je tomu v současné tradiční elektronice. 

Detailní informace z EPFL je možné nalézt na tomto odkazu.

Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

29. 06. 2018


Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - Výzkumné centrum

13. 12. 2018

Ekonomové, právníci a pedagogové otevírají dveře zájemcům o studium

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

15. 01. 2019

Fakulta zdravotnických studií získala akreditaci pro čtyři studijní programy

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta zdravotnických studií

03. 01. 2019