Úspěch výzkumného týmu NTC v oblasti spintroniky

Výzkumný tým pokročilých materiálů pod vedením Jána Minára představil v rámci mezinárodní spolupráce novou možnost kontroly spinu s použitím elektrického pole. Spintronika je obor zabývající se využíváním spinu elektronů k uchovávání, přenosu a zpracování informace.

Výzkumný tým toho dosáhl v nové třídě materiálů založených na teluridu germania, což je nejjednodušší feroelektrický materiál pracující při pokojové teplotě. Tato manipulace spinu byla dokázána unikátním spinově rozlišeným fotoemisním experimentem (SARPES). Výzkumné centrum NTC se podílelo na teoretickém vysvětlení tohoto efektu v rámci výpočtů z prvních principů. Tyto nové experimentální a teoretické výsledky jsou dalším krokem k vytvoření takzvaného spintronikového čipu, který používá spin elektronu namísto jeho náboje, jako je tomu v současné tradiční elektronice. 

Detailní informace z EPFL je možné nalézt na tomto odkazu.

Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

29.06.18


Web zářijových Dnů vědy a techniky ožil. Dozvíte se z něj, proč 1+1=1


Celouniverzitní

246

24.08.18


Výstava v Galerii Ladislava Sutnara připomíná plzeňského designéra a pedagoga ZČU


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

61

22.08.18


Fakulta elektrotechnická uzavřela významnou smlouvu se společností Eaton Corporation


Fakulta elektrotechnická

307

31.08.18