Na letní škole Homo Economicus poznali studenti vývoj ekonomiky od první republiky po současnost

Druhý prázdninový týden zaplnili učebny ekonomické fakulty žáci základních a středních škol, aby si vyzkoušeli radosti a strasti vysokoškoláka. Letošního sedmého ročníku letní školy Fakulty ekonomické Homo Economicus se zúčastnilo 18 dětí ve věku od 8 do 18 let.

Tematicky se letos letní škola zaměřila na změny v ekonomice během sta let hospodářského vývoje státu. Pozornost byla věnována především změnám v Plzeňském kraji i v samotném městě Plzni. Žáci mohli populárně naučnou formou získat informace o tom, jak se vyvíjelo hospodářství, peníze a ceny, přístupy k marketingu, právu, cestovnímu ruchu nebo podnikové ekonomice. Téma připomnělo letošní výročí vzniku první československé republiky, přičemž vývoj našeho státu studenti mohli vnímat z perspektivy ekonoma.

Každý den od 9. do 13. července, kdy se letní škola konala, prošli studenti jedním z pěti ročníků studia, absolvovali interaktivní přednášky i vědecké hry, například na téma „Reklama za první republiky a dnes“ nebo „100 let změn v penězích a cenách“. „Každý den se zaměřil na určité časové období, kterému byla věnována větší pozornost. Žáci tak mohli celistvě vnímat letošní výročí jako časový úsek, nikoliv oslavu jednoho data,“ konstatuje Pavla Říhová, hlavní koordinátorka letní školy. Letošní ročník byl doplněn o zajímavou exkurzi do učebny historické školy v plzeňské ZOO a prohlídku Loosových interiérů, která se tematicky zaměřila na prvorepublikový život významných plzeňských rodin.

Novinkou sedmého ročníku bylo prodloužení programu letní školy do odpoledních hodin. Paleta předmětů proto byla obohacena o další témata a aktivity, jako například finanční a kreativní hry nebo základy poskytování první pomoci. „Jsme velice rádi, že o letní školu Homo Economicus je stále velký zájem jak mezi menšími, tak i mezi většími žáky a že jim můžeme každý rok nabídnout novou a o něco pestřejší škálu předmětů,“ dodává Petr Janeček, organizátor letní školy.

Poslední den složili účastníci školy, jako správní absolventi, závěrečné zkoušky, při nichž velmi zajímavě prezentovali své podnikatelské záměry a ukázali znalosti hospodářských dějin státu. Celé pomyslné studium bylo zakončeno slavnostním ceremoniálem, kdy absolventi Homo Economicus získali za účasti rodičů certifikát o úspěšném absolvování kurzu z rukou proděkanů Fakulty ekonomické Emila Vacíka a Jiřího Preise.

Letní škola se uskutečnila za finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2018 a statutárního města Plzeň v rámci programu Plzeň – univerzitní město.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jarmila Ircingová

16. 07. 2018


Vyšel časopis ZČU&technika

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

24. 06. 2019

Absolventi Univerzity třetího věku Západočeské univerzity převzali diplomy

Absolventi Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

26. 06. 2019

Ani na pražském festivalu Maker Faire Prague nechyběl Smart Train

Další vzdělávání Festival Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

01. 07. 2019