Autorský kolektiv z Fakulty filozofické představí tak trochu jiné Plzeňsko

Jiné Plzeňsko: obyvatelé plzeňského regionu v etnologické a historické perspektivě, tak zní název výstavy autorského kolektivu z katedry antropologie Fakulty filozofické ZČU, jejímž cílem je prostřednictvím fotografií a textů nastínit vybrané aspekty „jinakosti“, tak jak byla a je pojímána v prostředí západočeského regionu. Výstava potrvá v Národopisném muzeu Plzeňska na nám. Republiky od 21. září do 25. listopadu.

„Během prohlídky se návštěvník ocitne ve spleti témat, která spolu zdánlivě nesouvisí, nicméně je spojuje jednak snaha o etnologizující a historizující úhel pohledu, jednak tematické zaměření na široce pojatý západočeský region,“ říká členka autorského kolektivu Kateřina Dobrovolná.  Cílem výstavy je v náznacích nastínit vybrané aspekty „jinakosti“, tak jak byla a je, v minulosti i přítomnosti, pojímána v prostředí západočeského regionu.

K vidění bude 21 výstavních panelů, které prostřednictvím tematických fotografií a doprovodných textů přiblíží zvolená témata, jako jsou například soužití obyvatel české a německé národnosti, osvobození západních Čech americkou armádou, obraz cizinců v očích Plzeňanů a další, a to s důrazem na onu jinakost západních Čech. Návštěvníci díky výstavě uvidí Plzeň tak, jak ji třeba dosud neznali.

Výstavu připravili zástupci katedry antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Nela Štorková, Petr Lozoviuk, Petr Janeček, Markéta Lehnerová, Marta Ulrychová a Kateřina Dobrovolná v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska, podpořeného z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.

Součástí projektu bude i stejnojmenná publikace, která v následujících měsících na výstavu naváže. Kapitola „Jiné“ Plzeňsko v centru etnografického zájmu přinese vhled do problematiky regionální etnografie a jejích osobností, soužití obyvatel české a německé národnosti se budou věnovat kapitoly Německé divadlo v Plzni v letech 1877-1879 a „Jedna krev jsme a jednou krví zůstaneme!“: „Jiní“ Češi na tzv. národnostním ostrůvku v Sulislavi. Text nazvaný Plzeň americká: perspektiva historie a paměti otevře téma reflexe i potlačování zkušenosti s osvobozením západních Čech a zejména Plzně americkou armádou. Publikace se bude zabývat také postavou Péráka, fiktivního válečného hrdiny s pružinami na nohách, maskou a svítícíma červenýma očima, a zasadí ji do lokálního kontextu. Kapitola „Ti druzí“ ve folkloru dnešních Plzeňanů: Jinakost v současných pověstech a anekdotách zmapuje na základě terénního výzkumu obraz cizinců a s nimi spojeného vnímaného nebezpeční v současné Plzni.

Vernisáž výstavy se uskuteční 20. září od 16 hodin v Konírně Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky 13 a potrvá zde do 25. listopadu.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

06. 09. 2018


Západočeská univerzita zve na dny otevřených dveří

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

03. 01. 2019

Vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová získala významné ocenění

Univerzita Zaměstnanci Úspěchy

Ústav jazykové přípravy

17. 01. 2019

Ozvěny oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

02. 01. 2019