NTC zve na Workshop studentských prací 2018 do České Lípy

Česká membránová platforma, s níž Nové technologie - výzkumné centrum dlouhodobě spolupracuje, a společnost MemBrain s.r.o. pořádají již 6. ročník Workshopu studentských prací. Studenti se na něj mohou hlásit do pondělí 17. září, workshop se uskuteční ve středu 24. října v Kulturním domě Crystal v České Lípě.

Workshop umožňuje studentům prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových dizertačních prací a výsledky odborných praxí či stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů. Vše formou ústních prezentací a posterů.

Účastníci získají zkušenosti s prezentací a obhájením výsledků před odborným publikem, navážou nové kontakty a odnesou si nové poznatky z oblasti výzkumu, vývoje a aplikací v oboru membránových procesů. Propagace výsledků studentů pak má přispět k popularizaci a rozvoji membránového oboru a podpořit mladou generaci v oblasti studia technických oborů.

Kontaktní osoba pro studenty ZČU: Mgr. Tomáš Remiš, Ph.D. - NTC

Více informací je na webu České membránové platformy.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka Brabencová

12. 09. 2018


Profesor Antonín Píštěk byl zařazen mezi letecké osobnosti století

Spolupráce Úspěchy

Fakulta strojní

10. 01. 2019

Západočeská univerzita má tři nové profesory

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

20. 12. 2018

Spolupráce s ukrajinskými univerzitami bude pokračovat

Spolupráce Studium

Fakulta strojní

13. 12. 2018