NTC zve na Workshop studentských prací 2018 do České Lípy

Česká membránová platforma, s níž Nové technologie - výzkumné centrum dlouhodobě spolupracuje, a společnost MemBrain s.r.o. pořádají již 6. ročník Workshopu studentských prací. Studenti se na něj mohou hlásit do pondělí 17. září, workshop se uskuteční ve středu 24. října v Kulturním domě Crystal v České Lípě.

Workshop umožňuje studentům prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových dizertačních prací a výsledky odborných praxí či stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů. Vše formou ústních prezentací a posterů.

Účastníci získají zkušenosti s prezentací a obhájením výsledků před odborným publikem, navážou nové kontakty a odnesou si nové poznatky z oblasti výzkumu, vývoje a aplikací v oboru membránových procesů. Propagace výsledků studentů pak má přispět k popularizaci a rozvoji membránového oboru a podpořit mladou generaci v oblasti studia technických oborů.

Kontaktní osoba pro studenty ZČU: Mgr. Tomáš Remiš, Ph.D. - NTC

Více informací je na webu České membránové platformy.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka Brabencová

12.09.18


25 let partnerství Plzně a Regensburgu si připomněl také Tandem ZČU


Celouniverzitní

133

19.09.18


Sutnarka vydala publikaci o české a chicagské Plzni, studenti vytvořili i murál s Masarykem a chotí


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

69

05.09.18


Autorský kolektiv z Fakulty filozofické představí tak trochu jiné Plzeňsko


Fakulta filozofická

67

06.09.18