NTC zve na Workshop studentských prací 2018 do České Lípy

Česká membránová platforma, s níž Nové technologie - výzkumné centrum dlouhodobě spolupracuje, a společnost MemBrain s.r.o. pořádají již 6. ročník Workshopu studentských prací. Studenti se na něj mohou hlásit do pondělí 17. září, workshop se uskuteční ve středu 24. října v Kulturním domě Crystal v České Lípě.

Workshop umožňuje studentům prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových dizertačních prací a výsledky odborných praxí či stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů. Vše formou ústních prezentací a posterů.

Účastníci získají zkušenosti s prezentací a obhájením výsledků před odborným publikem, navážou nové kontakty a odnesou si nové poznatky z oblasti výzkumu, vývoje a aplikací v oboru membránových procesů. Propagace výsledků studentů pak má přispět k popularizaci a rozvoji membránového oboru a podpořit mladou generaci v oblasti studia technických oborů.

Kontaktní osoba pro studenty ZČU: Mgr. Tomáš Remiš, Ph.D. - NTC

Více informací je na webu České membránové platformy.

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Blanka Brabencová

12. 09. 2018


Zástupci FAV získali ocenění Best Paper Award na konferenci GISTAM

Konference Soutěž Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2019

Fakultní nemocnice nutně potřebuje nové dárce krevních destiček

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 05. 2019

Ryby a mléko všem! Krále Majáles vystřídala královna Anička von Kočička

Festival Studium Univerzita

Celouniverzitní

14. 05. 2019