ZČU pořádala druhý workshop o kvalitě evropského vysokého školství

Do Plzně přijeli zástupci prestižních evropských univerzit.

Zaměstnanci Západočeské univerzity i zájemci z jiných univerzit měli v úterý 9. října jedinečnou možnost nahlédnout na systémy zajišťování kvality prestižních evropských univerzit, i na to, jak se pojetí kvality odlišuje. Druhý ročník konference Quality Assurance in Higher Education: Examples from European Universities (Zajišťování kvality ve vysokém školství: Příklady z evropských univerzit) se konal opět v plzeňském Parkhotelu.

Seminář zahájil rektor ZČU Miroslav Holeček, který v úvodním slově zdůraznil význam celé akce a vyjmenoval řadu hledisek, podle nichž lze kvalitu vysokého školství hodnotit. Po rektorovi se slova ujal první řečník Oliver Vettori z Ekonomické univerzity ve Vídni, následně vystoupili Maarja Beerkens z nizozemské Univerzity v Leidenu, Nichola Kett z Edinburghské univerzity a prostřednictvím e-prezentace na dálku rovněž hovořil David O'Sullivan z Irské národní univerzity v Galway. Se všemi včetně posledního jmenovaného si měli účastníci konference možnost promluvit, diskutovat o zajišťování kvality i o tom, jak nejlépe přistupovat k jejímu hodnocení a které ukazatele zohledňovat. Velmi se při tom ujalo heslo Davida O'Sullivana The question is not what has quality done for us but what have you done to improve quality, neboli Otázkou není, co pro nás kdy kvalita udělala, ale co jste vy udělali pro její zlepšení.

Konferenci uzavřela závěrečným slovem proděkanka pro rozvoj a strategii Fakulty filozofické ZČU Tereza Šlehoferová. Zdůraznila mimo jiné důležitost rozvoje kultury kvality na ZČU, která by měla vycházet ze společně sdílených hodnot jednotlivých fakult.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

10. 10. 2018


Studenti katedry rehabilitačních oborů připravili další Fitness den pro amputáře

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 02. 2020

„Být on-line je pro studenty přirozené,“ říká lektor Milan Khas

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

20. 02. 2020

Fakulta ekonomická připravuje malé a střední podniky na podmínky Společnosti 4.0

Seminář Univerzita Věda

Fakulta ekonomická

21. 02. 2020