Katedra historie Fakulty pedagogické vyhlašuje 5. ročník soutěže podporující mezigenerační dialog

Soutěž Veřejnost

Odborné středisko SOHI (Society of Oral History) při katedře historie Fakulty pedagogické ZČU vyhlašuje V. ročník historické soutěže pro základní školy z Plzeňského kraje. Zadání nese název Hrdinové mých rodičů a prarodičů aneb "Chtěl jsem být jako...".
"Zeptejte se svých rodičů a prarodičů, jaké příběhy a pohádky je zajímaly, když byli ve vašem věku. Jaké měli oblíbené knižní, filmové nebo jiné hrdiny. Zamyslete se, jaké příběhy a pohádky zajímají vás a v čem se současné příběhy a pohádky liší od těch dřívějších," vyzývá Marie Fritzová z katedry historie všechny, kdo se chtějí zapojit do 5. ročníku historické soutěže, která děti pobízí k mezigeneračnímu rozhovoru.  

V loňském roce se děti měly svých rodičů a prarodičů ptát na to, co je zajímalo k tématu hračky a hry. O tom pak napsaly práci a odeslaly na určenou e-mailovou adresu. Sešlo se rekordních 121 prací. Autoři těch nejlepších si pak ze slavnostního vyhlašování výsledků odnesli zajímavé ceny.  

Soutěž proběhne i letos ve dvou věkových kategoriích - první je určena pro děti ze 6. a 7. tříd základních škol, druhá pro jejich starší spolužáky z 8. a 9. tříd, obě kategorie jsou otevřené také pro studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Veškeré instrukce jsou uvedeny v letáku níže. Uzávěrka je 30. dubna 2019.

Galerie


Fakulta pedagogická

Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.

07. 11. 2018


Šestá generace formule studentů ZČU vyráží na závodní okruhy

Soutěž Spolupráce Tisková zpráva

Fakulta strojní

23. 07. 2019

Západočeská univerzita chce podpořit tvůrce porcelánu a keramiky

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

17. 07. 2019

Odborníci z NTC představili své inovativní výsledky ve francouzském Lyonu

Konference Úspěchy Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

24. 07. 2019