Na výstavě o diplomatovi Maxi Lobkowiczovi se podíleli i studenti FDULS

Studenti Veřejnost Výstava

Ve středu 7. listopadu představil děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Josef Mištera spolu s vybranými studenty a pedagogy v pražském Lobkowiczkém paláci dva projekty ateliéru Mediální a didaktické ilustrace.

Ve spolupráci s rodinou Williama Lobkowicze a s nadací Lobkowicz byla zahájena výstava, která přibližuje prvorepublikovou diplomatickou kariéru Maxmiliána Lobkowicze. Výstavu připravili kurátoři Lobkovického paláce spolu s našimi studenty Lukášem Komárkem (ateliér Ilustrace) a Jakubem Heydukem (ateliér Grafický design).

Výstava "Maxmilián Lobkowicz, diplomat ve službách Československa" je v Lobkowiczkém paláci k vidění do 31. ledna 2019.

Druhou část vernisáže tvořilo představení knižního projektu "Dobrých 100", který vytvořili studenti Mediální a didaktické ilustrace pod vedením Renáty Fučíkové. V důstojném a nádherném prostoru Císařského sálu byla naše kniha pokřtěna za přítomnosti tří stovek významných hostů a přispěvatelů nadace.

Obrazová publikace Dobrých 100 nabízí na více než dvě stě stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad. Podporují myšlenku, že máme na co být hrdi, a ukazují, že na historii je možné dívat se i z jiného úhlu pohledu. Co rok, to originální barevná dvoustrana mapující jeden významný prvek. Co desetiletí, to obecnější zamyšlení a vystižení „ducha doby".

Kniha, určená nejen pro starší školáky a mládež, by měla být nezbytnou součástí každé rodinné i školní knihovny. Encyklopedii doplňuje jedinečný soubor vzdělávacích karetních her. Celá publikace vznikala za odborné spolupráce s historičkou Lenkou Křížovou.

Za spolupráci děkujeme rodině Lobkowicz, nadaci i nakladatelství Euromedia, které knihu vydalo a šíří do všech knihkupectví a knihoven České republiky.

Více o výstavě naleznete v reportáži Události v kultuře nebo v časopise Reflex

Galerie


Lukáš Komárek a Jakub Heyduk

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

14. 11. 2018


Studenti němčiny poznávali lužickosrbsko-německé školství

Další vzdělávání Studenti Univerzita

Fakulta pedagogická

15. 11. 2019

Fakulta zdravotnických studií bude hostit výstavu 40 let FN Lochotín

Spolupráce Univerzita Výstava

Fakulta zdravotnických studií

13. 11. 2019

Na Fakultě zdravotnických studií vystoupí Edwin van Teijlingen

Přednáška Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

13. 11. 2019