Na výstavě o diplomatovi Maxi Lobkowiczovi se podíleli i studenti FDULS

Studenti Veřejnost Výstava

Ve středu 7. listopadu představil děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Josef Mištera spolu s vybranými studenty a pedagogy v pražském Lobkowiczkém paláci dva projekty ateliéru Mediální a didaktické ilustrace.

Ve spolupráci s rodinou Williama Lobkowicze a s nadací Lobkowicz byla zahájena výstava, která přibližuje prvorepublikovou diplomatickou kariéru Maxmiliána Lobkowicze. Výstavu připravili kurátoři Lobkovického paláce spolu s našimi studenty Lukášem Komárkem (ateliér Ilustrace) a Jakubem Heydukem (ateliér Grafický design).

Výstava "Maxmilián Lobkowicz, diplomat ve službách Československa" je v Lobkowiczkém paláci k vidění do 31. ledna 2019.

Druhou část vernisáže tvořilo představení knižního projektu "Dobrých 100", který vytvořili studenti Mediální a didaktické ilustrace pod vedením Renáty Fučíkové. V důstojném a nádherném prostoru Císařského sálu byla naše kniha pokřtěna za přítomnosti tří stovek významných hostů a přispěvatelů nadace.

Obrazová publikace Dobrých 100 nabízí na více než dvě stě stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad. Podporují myšlenku, že máme na co být hrdi, a ukazují, že na historii je možné dívat se i z jiného úhlu pohledu. Co rok, to originální barevná dvoustrana mapující jeden významný prvek. Co desetiletí, to obecnější zamyšlení a vystižení „ducha doby".

Kniha, určená nejen pro starší školáky a mládež, by měla být nezbytnou součástí každé rodinné i školní knihovny. Encyklopedii doplňuje jedinečný soubor vzdělávacích karetních her. Celá publikace vznikala za odborné spolupráce s historičkou Lenkou Křížovou.

Za spolupráci děkujeme rodině Lobkowicz, nadaci i nakladatelství Euromedia, které knihu vydalo a šíří do všech knihkupectví a knihoven České republiky.

Více o výstavě naleznete v reportáži Události v kultuře nebo v časopise Reflex

Galerie


Lukáš Komárek a Jakub Heyduk

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

14. 11. 2018


Slavnostní promoce zakončila 8. ročník letní školy Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

15. 07. 2019

V Klatovech poprvé otevře dětská letní škola. Žáci poznají elektrotechniku a elektroniku

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

01. 07. 2019

Centrum NTIS hostilo setkání významného projektu I-MECH

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2019