Fakulta pedagogická pozvala bývalé zaměstnance

Tradiční předvánoční setkání hostilo Střední odborné učiliště elektrotechnické.

Na druhé prosincové úterý připravila Fakulta pedagogická tradiční předvánoční setkání s bývalými pracovníky. Ve společenském sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni uvítali své předchůdce a bývalé kolegy současní představitelé vedení fakulty a jejích kateder. 

Ke všem hostům promluvil na úvod děkan fakulty Miroslav Randa. Informoval je nejen o dění na fakultě a plánech do budoucna, ale v souvislosti s letošním 70. výročím založení fakulty rovněž ocenil nesmírný přínos těch, kteří pro ni léta pracovali a položili tak základ jejímu úspěšnému rozvoji. 

V hudebním vystoupení zazpívala Jana Hoffmannová za klavírního doprovodu Hany Bezděkové národní písně a písně z muzikálu Divotvorný hrnec. Setkání pak pokračovalo dlouhotrvající vzájemnou výměnou názorů a vzpomínáním na uplynulá léta.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

12. 12. 2018


Jak vypadaly barokní památky? Díky Fakultě aplikovaných věd se to ví

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta aplikovaných věd

20. 05. 2019

Vysokoškolská volejbalová liga se bude nově hrát také v Plzni

Soutěž Sport Studium

Celouniverzitní

10. 05. 2019

Jedni z nejlepších budoucích záchranářů studují na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 05. 2019