Fakulta pedagogická pozvala bývalé zaměstnance

Tradiční předvánoční setkání hostilo Střední odborné učiliště elektrotechnické.

Na druhé prosincové úterý připravila Fakulta pedagogická tradiční předvánoční setkání s bývalými pracovníky. Ve společenském sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni uvítali své předchůdce a bývalé kolegy současní představitelé vedení fakulty a jejích kateder. 

Ke všem hostům promluvil na úvod děkan fakulty Miroslav Randa. Informoval je nejen o dění na fakultě a plánech do budoucna, ale v souvislosti s letošním 70. výročím založení fakulty rovněž ocenil nesmírný přínos těch, kteří pro ni léta pracovali a položili tak základ jejímu úspěšnému rozvoji. 

V hudebním vystoupení zazpívala Jana Hoffmannová za klavírního doprovodu Hany Bezděkové národní písně a písně z muzikálu Divotvorný hrnec. Setkání pak pokračovalo dlouhotrvající vzájemnou výměnou názorů a vzpomínáním na uplynulá léta.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

12. 12. 2018


Musíme uhájit povinnou školní docházku, říká rektor ZČU Miroslav Holeček

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 05. 2020

Fakulta zdravotnických studií chystá cyklus přednášek o efektivním tréninku paměti

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 05. 2020

Veletrh pracovních příležitostí je letos pouze online

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

29. 05. 2020