Fakulta pedagogická pozvala bývalé zaměstnance

Tradiční předvánoční setkání hostilo Střední odborné učiliště elektrotechnické.

Na druhé prosincové úterý připravila Fakulta pedagogická tradiční předvánoční setkání s bývalými pracovníky. Ve společenském sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni uvítali své předchůdce a bývalé kolegy současní představitelé vedení fakulty a jejích kateder. 

Ke všem hostům promluvil na úvod děkan fakulty Miroslav Randa. Informoval je nejen o dění na fakultě a plánech do budoucna, ale v souvislosti s letošním 70. výročím založení fakulty rovněž ocenil nesmírný přínos těch, kteří pro ni léta pracovali a položili tak základ jejímu úspěšnému rozvoji. 

V hudebním vystoupení zazpívala Jana Hoffmannová za klavírního doprovodu Hany Bezděkové národní písně a písně z muzikálu Divotvorný hrnec. Setkání pak pokračovalo dlouhotrvající vzájemnou výměnou názorů a vzpomínáním na uplynulá léta.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

12. 12. 2018


Na Západočeské univerzitě odstartovaly dvě největší a nejstarší letní školy

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 07. 2019

Zástupci ZČU a OTH Amberg-Weiden projednávali další spolupráci

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

13. 08. 2019

Zájemci o studium na ZČU mají ještě šanci. Druhé kolo přijímacího řízení stále probíhá

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019