Fakulta pedagogická pozvala bývalé zaměstnance

Tradiční předvánoční setkání hostilo Střední odborné učiliště elektrotechnické.

Na druhé prosincové úterý připravila Fakulta pedagogická tradiční předvánoční setkání s bývalými pracovníky. Ve společenském sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni uvítali své předchůdce a bývalé kolegy současní představitelé vedení fakulty a jejích kateder. 

Ke všem hostům promluvil na úvod děkan fakulty Miroslav Randa. Informoval je nejen o dění na fakultě a plánech do budoucna, ale v souvislosti s letošním 70. výročím založení fakulty rovněž ocenil nesmírný přínos těch, kteří pro ni léta pracovali a položili tak základ jejímu úspěšnému rozvoji. 

V hudebním vystoupení zazpívala Jana Hoffmannová za klavírního doprovodu Hany Bezděkové národní písně a písně z muzikálu Divotvorný hrnec. Setkání pak pokračovalo dlouhotrvající vzájemnou výměnou názorů a vzpomínáním na uplynulá léta.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

12. 12. 2018


Fakultu právnickou ZČU povede Stanislav Balík

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta právnická

14. 10. 2019

Luděk Hynčík byl hostem patnáctého Science Café v Bruselu

Beseda Přednáška Univerzita

Nové technologie - výzkumné centrum

08. 10. 2019

Závěrečný slavnostní workshop završil více jak dvouletý česko-bavorský projekt STUDYKOM

Seminář Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

07. 10. 2019