Setkání z branže propojilo české a bavorské firmy mezi sebou i s univerzitou

Spolupráce

Ve čtvrtek 29. listopadu se v Univerzitní knihovně ZČU na Borských polích sešli zástupci českých a bavorských firem z oblasti mechatroniky, automatizace, elektrotechniky a zpracování umělých hmot s cílem navázat kontakty, které jim pomohou v rozvoji podnikání.

Na takzvaném Setkání z branže, které se uskutečnilo v rámci projektu OptiPro, zaměřeného na česko-bavorskou spolupráci, se prezentovaly i Fakulta strojní a Fakulta aplikovaných věd s výzkumnými centry NTIS a RTI. Hlavním řešitelem projektu, do něhož jsou dvě technické fakulty ZČU zapojeny, je německý klastr Mechatronik & Automation Management gGmbH. V popředí akce, která se konala už poněkolikáté, ale poprvé na českém území, není ani tak prezentace firem, ale intenzivní rozhovory a navazování kontaktů mezi účastníky. Cílem je společné rozvíjení trhů a zachování hodnot v regionu.

„V rámci projektu OptiPro děláme pro malé a střední firmy v Česku i v Bavorsku analýzy v oblasti Průmyslu 4.0., nabízíme jim různé konzultace a další služby. Firmy pak mohou zavést opatření, která jim například zefektivní proces výroby,“ vysvětluje Ondřej Severa z výzkumného centra NTIS. „Naším cílem je, aby se podniky seznámily s univerzitami a věděly, jak jim mohou být nápomocné,“ doplňuje s tím, že do projektu jsou vedle Západočeské univerzity zapojeny také další univerzity jako Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Technische Hochschule Deggendorf a Universität Bayreuth.

Česko-bavorskou spolupráci ocenil také Franz Löffler, předseda krajského sněmu Horní Falce a zemský rada okresu Cham, který Setkání z branže zahájil. „Je skvělé, že můžeme spolupracovat se Západočeskou univerzitou. Chci poděkovat za tuto příležitost i za to, že tady společně můžeme být,“ řekl Franz Löffler. Ve svém projevu také uvedl, že zatímco dříve se výroba soustřeďovala poblíž aglomerací, v posledních letech si podniky troufly pustit se do oblasti výzkumu a vyrábět kvalitní produkty nejen v centrech, ale i v regionu. To podle něj pozitivně ovlivnilo socioekonomickou situaci v obou sousedících regionech.

„V projektu OptiPro nyní spolupracujeme s německou firmou Dittrich & Greipl, která sídlí poblíž Grafenau. Firma má obráběcí centra a my zpracováváme analýzu, která by měla pomoci s tím, jak do elektronického informačního systému podniku předávat informace o zakázkách vedených v papírové formě, tak aby pracovníci, kteří plánují ve firmě výrobu, věděli, jak je například aktuálně vytíženo obráběcí centrum, a na základě toho mohli plánovat práci,“ popisuje Ondřej Severa.

Výhodou spolupráce fakult a firem v rámci projektu OptiPro je to, že po provedení počáteční analýzy mohou fakulty s podniky navázat smluvní výzkum. To na základě dosavadních zkušeností potvrzuje i Pavel Raška z katedry průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní. „V současné době naše katedra dělá pro firmu Kornet Kraslice takzvaný layout pracoviště, kde bylo analyzováno současné uspořádání strojů na výrobní hale. Vzhledem k výstavbě nové haly a rozšíření výroby byly vytvořeny nové varianty prostorového uspořádání včetně tvorby materiálových toků tak, aby se optimalizovaly manipulační a přepravní toky ve výrobním procesu,“ přibližuje Pavel Raška.

„Malé a střední firmy v Bavorsku potřebují inovovat, ale často nemají svoje výzkumná oddělení a univerzity jim mohou poskytnout potřebnou podporu,“ dodává Ondřej Severa.  

Tříletý projekt OptiPro končí v březnu 2019. Kromě něj se Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní podílí na podobném projektu Průmysl 4.0 bez hranic.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

30. 11. 2018


Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020

Česko-bavorský workshop proběhl letos on-line

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta filozofická

01. 06. 2020

Roman Kodet z FF získal grant japonské vlády. Přinese nové poznatky o dějinách Japonska

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta filozofická

15. 05. 2020