Setkání z branže propojilo české a bavorské firmy mezi sebou i s univerzitou

Spolupráce

Ve čtvrtek 29. listopadu se v Univerzitní knihovně ZČU na Borských polích sešli zástupci českých a bavorských firem z oblasti mechatroniky, automatizace, elektrotechniky a zpracování umělých hmot s cílem navázat kontakty, které jim pomohou v rozvoji podnikání.

Na takzvaném Setkání z branže, které se uskutečnilo v rámci projektu OptiPro, zaměřeného na česko-bavorskou spolupráci, se prezentovaly i Fakulta strojní a Fakulta aplikovaných věd s výzkumnými centry NTIS a RTI. Hlavním řešitelem projektu, do něhož jsou dvě technické fakulty ZČU zapojeny, je německý klastr Mechatronik & Automation Management gGmbH. V popředí akce, která se konala už poněkolikáté, ale poprvé na českém území, není ani tak prezentace firem, ale intenzivní rozhovory a navazování kontaktů mezi účastníky. Cílem je společné rozvíjení trhů a zachování hodnot v regionu.

„V rámci projektu OptiPro děláme pro malé a střední firmy v Česku i v Bavorsku analýzy v oblasti Průmyslu 4.0., nabízíme jim různé konzultace a další služby. Firmy pak mohou zavést opatření, která jim například zefektivní proces výroby,“ vysvětluje Ondřej Severa z výzkumného centra NTIS. „Naším cílem je, aby se podniky seznámily s univerzitami a věděly, jak jim mohou být nápomocné,“ doplňuje s tím, že do projektu jsou vedle Západočeské univerzity zapojeny také další univerzity jako Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Technische Hochschule Deggendorf a Universität Bayreuth.

Česko-bavorskou spolupráci ocenil také Franz Löffler, předseda krajského sněmu Horní Falce a zemský rada okresu Cham, který Setkání z branže zahájil. „Je skvělé, že můžeme spolupracovat se Západočeskou univerzitou. Chci poděkovat za tuto příležitost i za to, že tady společně můžeme být,“ řekl Franz Löffler. Ve svém projevu také uvedl, že zatímco dříve se výroba soustřeďovala poblíž aglomerací, v posledních letech si podniky troufly pustit se do oblasti výzkumu a vyrábět kvalitní produkty nejen v centrech, ale i v regionu. To podle něj pozitivně ovlivnilo socioekonomickou situaci v obou sousedících regionech.

„V projektu OptiPro nyní spolupracujeme s německou firmou Dittrich & Greipl, která sídlí poblíž Grafenau. Firma má obráběcí centra a my zpracováváme analýzu, která by měla pomoci s tím, jak do elektronického informačního systému podniku předávat informace o zakázkách vedených v papírové formě, tak aby pracovníci, kteří plánují ve firmě výrobu, věděli, jak je například aktuálně vytíženo obráběcí centrum, a na základě toho mohli plánovat práci,“ popisuje Ondřej Severa.

Výhodou spolupráce fakult a firem v rámci projektu OptiPro je to, že po provedení počáteční analýzy mohou fakulty s podniky navázat smluvní výzkum. To na základě dosavadních zkušeností potvrzuje i Pavel Raška z katedry průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní. „V současné době naše katedra dělá pro firmu Kornet Kraslice takzvaný layout pracoviště, kde bylo analyzováno současné uspořádání strojů na výrobní hale. Vzhledem k výstavbě nové haly a rozšíření výroby byly vytvořeny nové varianty prostorového uspořádání včetně tvorby materiálových toků tak, aby se optimalizovaly manipulační a přepravní toky ve výrobním procesu,“ přibližuje Pavel Raška.

„Malé a střední firmy v Bavorsku potřebují inovovat, ale často nemají svoje výzkumná oddělení a univerzity jim mohou poskytnout potřebnou podporu,“ dodává Ondřej Severa.  

Tříletý projekt OptiPro končí v březnu 2019. Kromě něj se Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní podílí na podobném projektu Průmysl 4.0 bez hranic.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

30. 11. 2018


Virtuální třída pomůže studentům naučit se učit

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

15. 05. 2019

Fakulta zdravotnických studií spolupořádala konferenci věnovanou vzdělávání v ošetřovatelství

Další vzdělávání Konference Spolupráce

Fakulta zdravotnických studií

17. 05. 2019

Novinář a redaktor Jindřich Šídlo vystoupil na Fakultě filozofické

Beseda Přednáška Univerzita

Fakulta filozofická

13. 05. 2019