FZS jednala v Tirschenreuthu nejen o dalším směřování česko-bavorské spolupráce

Spolupráce Věda Zaměstnanci

"Vnímáme palčivou potřebu dalšího rozvoje této spolupráce a jsme rádi za to, že naši bavorští kolegové tento pocit sdílejí," říká děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Zástupci projektového oddělení Fakulty zdravotnických studií ZČU se v půli února zúčastnili jednání na severovýchodě Bavorska, v hlavním městě zemského okresu Tirschenreuth blízko hranice s Českou republikou. Šlo o průběžné jednání v rámci projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Základní myšlenkou projektu je dosažení trvalé spolupráce záchranných zdravotnických služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje při vytváření podmínek pro rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční pomoc urgentně nemocným osobám v individuálních i hromadných případech.

Řešitelé projektu shrnuli aktivity za rok 2018 a současně otevřeli otázku další spolupráce v rámci projektu navazujícího. "Naše dvoudenní jednání bylo vysoce pracovní. S kolegy jsme zrekapitulovali uplynulý projektový rok, konstatovali úspěšný průběh projektu a upevnění přátelských vztahů. Všichni jsme se shodli, že máme snahu zúročit naše nové zkušenosti v dalším projektu, který je zaměřený na realizaci aktivit, které nebylo možné realizovat v předchozím období. Následně se rozpoutala diskuze nad náplní nového společného projektu, která intenzivně pokračovala i další den, kdy jsme již pracovali nad formulářem projektové žádosti. Z Tirschenreuthu jsme odjížděli s řadou úkolů, které v krátké době musíme splnit, abychom novou projektovou žádost mohli podat do 28. 2.,“ uvedl k navazující spolupráci proděkan FZS pro výzkum a tvůrčí činnost Lukáš Bolek.

Do konce stávajícího projektu se uskuteční ještě jedno rozsáhlejší cvičení, konference a dvě cvičení Salvator. „Jsou to právě cvičení umožňující zajistit teoretický i praktický trénink a tím i maximální připravenost záchranářů pro možné reálné situace. Samotná spolupráce českých a bavorských záchranných složek byla vyřešena z legislativního hlediska teprve nedávno. Vnímáme palčivou potřebu dalšího rozvoje této spolupráce a jsme rádi za to, že naši bavorští kolegové tento pocit sdílejí,“ uvedl děkan FZS Lukáš Štich.

Více o projektových aktivitách si můžete přečíst na webu GÜ-RD.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

25. 02. 2019


Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019 získá absolventka Sutnarky

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 07. 2020

Studenti Sutnarky vystavují v Galerii Nová síň

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 07. 2020

Fakulta aplikovaných věd slaví 30. výročí založení

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

03. 07. 2020