FZS jednala v Tirschenreuthu nejen o dalším směřování česko-bavorské spolupráce

Spolupráce Věda Zaměstnanci

"Vnímáme palčivou potřebu dalšího rozvoje této spolupráce a jsme rádi za to, že naši bavorští kolegové tento pocit sdílejí," říká děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Zástupci projektového oddělení Fakulty zdravotnických studií ZČU se v půli února zúčastnili jednání na severovýchodě Bavorska, v hlavním městě zemského okresu Tirschenreuth blízko hranice s Českou republikou. Šlo o průběžné jednání v rámci projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Základní myšlenkou projektu je dosažení trvalé spolupráce záchranných zdravotnických služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje při vytváření podmínek pro rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční pomoc urgentně nemocným osobám v individuálních i hromadných případech.

Řešitelé projektu shrnuli aktivity za rok 2018 a současně otevřeli otázku další spolupráce v rámci projektu navazujícího. "Naše dvoudenní jednání bylo vysoce pracovní. S kolegy jsme zrekapitulovali uplynulý projektový rok, konstatovali úspěšný průběh projektu a upevnění přátelských vztahů. Všichni jsme se shodli, že máme snahu zúročit naše nové zkušenosti v dalším projektu, který je zaměřený na realizaci aktivit, které nebylo možné realizovat v předchozím období. Následně se rozpoutala diskuze nad náplní nového společného projektu, která intenzivně pokračovala i další den, kdy jsme již pracovali nad formulářem projektové žádosti. Z Tirschenreuthu jsme odjížděli s řadou úkolů, které v krátké době musíme splnit, abychom novou projektovou žádost mohli podat do 28. 2.,“ uvedl k navazující spolupráci proděkan FZS pro výzkum a tvůrčí činnost Lukáš Bolek.

Do konce stávajícího projektu se uskuteční ještě jedno rozsáhlejší cvičení, konference a dvě cvičení Salvator. „Jsou to právě cvičení umožňující zajistit teoretický i praktický trénink a tím i maximální připravenost záchranářů pro možné reálné situace. Samotná spolupráce českých a bavorských záchranných složek byla vyřešena z legislativního hlediska teprve nedávno. Vnímáme palčivou potřebu dalšího rozvoje této spolupráce a jsme rádi za to, že naši bavorští kolegové tento pocit sdílejí,“ uvedl děkan FZS Lukáš Štich.

Více o projektových aktivitách si můžete přečíst na webu GÜ-RD.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

25. 02. 2019


Plzeň bude testovat 5G technologie. Partnerem projektu je Západočeská univerzita

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

14. 01. 2020

Fakulta ekonomická otevírá dveře zájemcům o studium

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická

22. 01. 2020

IoT laboratoř se představila středoškolákům

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

20. 01. 2020