Na workshopu o jazyce a národní identitě vystoupí renomovaná badatelka z univerzity ve Stanfordu

13 March

13. března, 16:00

Fakulta filozofická, Sedláčkova 15, místnost SP 319

Seminář Studenti Veřejnost

Ve dnech 13. – 15. března pořádá katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické společně se zástupci univerzit Augsburg, Mnichov (Německo) a Černovice (Ukrajina) workshop věnovaný specifické roli autorek, političek, filozofek a novinářek při utváření národní identity v souvislosti s řečí a jazykem.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, akademiky, veřejnost

Součástí programu je také diskuse o jejich přínosu k jazykové debatě ve střední a východní Evropě. (Oficiální název workshopu zní „Vos helft ir nisht boyen dem templ fun frayhayt un mentshlekhn glik? Zum spezifischen Beitrag von Autorinnen, Politikerinnen und Philosophinnen zur Diskussion um Sprache und Nation in Mittel-u.Osteuropa“.) Program probíhá v Plzni - v zasedací místnosti Fakulty filozofické v Sedláčkově ul. 15.

Všechny příspěvky jsou přístupné nejen zapojeným institucím, ale i široké veřejnosti. Zvláštní pozornost si jistě zaslouží přednáška renomované stanfordské badatelky Elissy Bemporad, která pohovoří o dané problematice v souvislosti s dílem Ester Frumkin (Intersection of Language, Gender and Class in the Work of Ester Frumkin).

Celá akce je součástí projektu Národní jazyk Židů nebo židovský jazyk? Otázky Černovické jazykové konference v jejím dobovém historickém i prostorovém kontextu (Die Nationalsprache der Juden oder eine jüdische Sprache? Die Fragen der Czernowitzer Sprachkonferenz in ihrem zeitgeschichtlichen und räumlichen Kontext), finančně podpořeného pověřenkyní pro kulturu a média vlády Spolkové republiky Německo. Podrobnosti k projektu jsou zveřejněny na webových stránkách augsburské univerzity. 

Celouniverzitní

Šárka Stará

13. 03. 2019, 16:00


18 September
Další vzdělávání Zaměstnanci

Mluvený projev učitele

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

18. 09. 2020, 09:00

17 September
Další vzdělávání Zaměstnanci

Tvorba on-line testu v LMS Moodle

UL 602 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

17. 09. 2020, 11:00

24 September

ateliér Tomáše Lišky, KD Peklo, sady 5. května 342/2


Celouniverzitní

24. 09. 2020, 14:00