Přednáška Davida Vávry: Běžet s domy. Běžet s materiály.

29 April

29. dubna, 10:00

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Multilab

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Vás zve na přednášku architekta, herce a spisovatele Davida Vávry. Přednáška je pokračováním cyklu, jehož cílem je představit architektonickou myšlenkovou strukturu v zrcadlech jiných umění.

Vstup: volný
Více informací na: https://fdu.zcu.cz/cz/2059-prednaska-davida-vavry-bezet-s-domy-bezet-s-materialy

"David Vávra se vnoří do zálivů své tvorby. Tedy autorské realizace novostaveb, rekonstrukcí a prostorových instalací, prostoupí interiéry, scénografie, ale i občasné výlety do světa porcelánu, spékaného skla, ba i umělých hmot! Možná zazní stylizovaný verš nebo šumné ozvěny."
Jiří Horský, kurátor cyklu přednášek

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

29. 04. 2019, 10:00


21 November
Další vzdělávání Přednáška

Mateřská péče v Nepálu: aplikovaný lékařský a sociální model přístupu k rození dětí

Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, HJ 100


Fakulta zdravotnických studií

21. 11. 2019, 13:55

16 November
Beseda Festival Veřejnost

Osmý ročník festivalu Cesta ženy - matky

Fakulta zdravotnických studií, Husova 11


Fakulta zdravotnických studií

16. 11. 2019, 09:00

12 November
Studenti Univerzita Veřejnost

Odhalení portrétu Václava Havla

Mlýnská strouha


Celouniverzitní

12. 11. 2019, 11:00