Přednáška Davida Vávry: Běžet s domy. Běžet s materiály.

29 April

29. dubna, 10:00

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Multilab

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Vás zve na přednášku architekta, herce a spisovatele Davida Vávry. Přednáška je pokračováním cyklu, jehož cílem je představit architektonickou myšlenkovou strukturu v zrcadlech jiných umění.

Vstup: volný
Více informací na: https://fdu.zcu.cz/cz/2059-prednaska-davida-vavry-bezet-s-domy-bezet-s-materialy

"David Vávra se vnoří do zálivů své tvorby. Tedy autorské realizace novostaveb, rekonstrukcí a prostorových instalací, prostoupí interiéry, scénografie, ale i občasné výlety do světa porcelánu, spékaného skla, ba i umělých hmot! Možná zazní stylizovaný verš nebo šumné ozvěny."
Jiří Horský, kurátor cyklu přednášek

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

29. 04. 2019, 10:00


24 January
Další vzdělávání Seminář Univerzita

Workshop o adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0

Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, místnost UV 115b


Fakulta ekonomická

24. 01. 2020, 09:00

24 January
Studenti Studium Veřejnost

Den otevřených dveří Fakulty pedagogické

Klatovská 51 (vchod ze Stehlíkovy ulice), Veleslavínova 42


Fakulta pedagogická

24. 01. 2020, 09:00

27 January
Univerzita Veřejnost Výstava

Večer plný hudby a poezie ve Staré synagoze

Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 01. 2020, 18:30