Přednáška Davida Vávry: Běžet s domy. Běžet s materiály.

29 April

29. dubna, 10:00

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Multilab

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Vás zve na přednášku architekta, herce a spisovatele Davida Vávry. Přednáška je pokračováním cyklu, jehož cílem je představit architektonickou myšlenkovou strukturu v zrcadlech jiných umění.

Vstup: volný
Více informací na: https://fdu.zcu.cz/cz/2059-prednaska-davida-vavry-bezet-s-domy-bezet-s-materialy

"David Vávra se vnoří do zálivů své tvorby. Tedy autorské realizace novostaveb, rekonstrukcí a prostorových instalací, prostoupí interiéry, scénografie, ale i občasné výlety do světa porcelánu, spékaného skla, ba i umělých hmot! Možná zazní stylizovaný verš nebo šumné ozvěny."
Jiří Horský, kurátor cyklu přednášek

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

29. 04. 2019, 10:00


29 June
Spolupráce Univerzita Veřejnost

110 let letectví v Plzni - vernisáž

mázhaus plzeňské radnice


Celouniverzitní

29. 06. 2020, 17:00

23 September
Konference Veřejnost Výstava

Konference Jaderných dnů 2020

Budova Fakulty aplikovaných věd, Technická 8, 301 00 Plzeň


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00

14 September
Konference Seminář Univerzita

Den s jazyky na ZČU – konference a vzdělávací seminář

Plzeň, Univerzitní 22


Ústav jazykové přípravy

14. 09. 2020, 08:00