Práce absolventa Fakulty aplikovaných věd získala ocenění Mapa roku 2018

Absolventi Studenti Úspěchy

Titulem Mapa roku 2018 v kategorii studentských kartografických kvalifikačních prací se může pochlubit dnes už absolvent Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity Jakub Vaník. V 21. ročníku soutěže Mapa roku, kterou pořádá Česká kartografická společnost, uspěl bývalý student geomatiky s Elektronickým atlasem geocachingu.

Oceněný atlas obsahuje interaktivní mapy, animace, doprovodné texty a grafy určené především pro příznivce geocachingu, tedy hry, jejímž cílem je nacházet schránky, takzvané keše, umístěné na mnoha místech různých koutů světa. Zájemci se z něj dozví, kde bylo v uplynulých letech umístěno nejvíce keší – ať už v rámci světa, Evropy, nebo České republiky, kde jsou jaké typy keší a řadu dalších informací. Atlas je dostupný na webu Atlas geocachingu. Sám Jakub Vaník se geocachingu věnuje od roku 2009. Jak uvádí na webu, tento koníček a zájem o kartografii byl hlavní motivací pro vznik atlasu.

 „Práce Jakuba Vaníka i ostatních nominovaných studentů uspěly v silné konkurenci ostatních vysokých škol v České republice. To jen potvrzuje vysokou úroveň kartografie a příbuzných vědních oborů na Západočeské univerzitě,“ hodnotí úspěch vedoucí diplomové práce Otakar Čerba z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd.

Kromě Elektronického atlasu geocachingu Jakuba Vaníka byly v kategorii studentských kartografických kvalifikačních prací soutěže Mapa roku 2018 nominovány další dvě práce studentů katedry geomatiky FAV ZČU - Kartografické zpracování fenoménu migrace Kláry Červené a Stanovení časově proměnné hlukové zátěže z dopravních intenzit Daniela Berana.

V rámci své bakalářské práce, zaměřené na téma migrace, vytvořila Klára Červená tematický soubor map, plnící funkci přehledného studijního materiálu pro studenty středních škol, který vysvětluje pojmy související s migrací a má odstranit některé dezinformace. Mapy poskytují informace o podílu hrubé migrace k počtu obyvatel, indexu migračního salda, migračních tocích a struktuře migrantů ve světě v roce 2015. Výstup mapového souboru je ve formátu PDF a také v tištěné podobě na jednotlivých listech.

Práce Daniela Berana se zaměřuje na hluk emitovaný individuální dopravou. Jejím hlavním přínosem jsou nově navržené 3D vizualizační techniky, které se věnují časové a vertikální proměnlivosti dopravního hluku. Navržené techniky student vyzkoušel a jsou k dispozici online. Text shrnuje současný stav v oblasti hlukových map a jejich tvorby, včetně popisu rozdílných kartografických přístupů.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

14. 05. 2019


Umělecká fakulta vybírá talenty do bakalářského studia

Studenti Studium Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

08. 01. 2020

Výzkum elektrických pohonů spojí Fakultu elektrotechnickou s německým koncernem ZF

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta elektrotechnická

07. 01. 2020

ZČU se představuje na veletrhu Gaudeamus Praha 2020

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

23. 01. 2020