Práce absolventa Fakulty aplikovaných věd získala ocenění Mapa roku 2018

Absolventi Studenti Úspěchy

Titulem Mapa roku 2018 v kategorii studentských kartografických kvalifikačních prací se může pochlubit dnes už absolvent Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity Jakub Vaník. V 21. ročníku soutěže Mapa roku, kterou pořádá Česká kartografická společnost, uspěl bývalý student geomatiky s Elektronickým atlasem geocachingu.

Oceněný atlas obsahuje interaktivní mapy, animace, doprovodné texty a grafy určené především pro příznivce geocachingu, tedy hry, jejímž cílem je nacházet schránky, takzvané keše, umístěné na mnoha místech různých koutů světa. Zájemci se z něj dozví, kde bylo v uplynulých letech umístěno nejvíce keší – ať už v rámci světa, Evropy, nebo České republiky, kde jsou jaké typy keší a řadu dalších informací. Atlas je dostupný na webu Atlas geocachingu. Sám Jakub Vaník se geocachingu věnuje od roku 2009. Jak uvádí na webu, tento koníček a zájem o kartografii byl hlavní motivací pro vznik atlasu.

 „Práce Jakuba Vaníka i ostatních nominovaných studentů uspěly v silné konkurenci ostatních vysokých škol v České republice. To jen potvrzuje vysokou úroveň kartografie a příbuzných vědních oborů na Západočeské univerzitě,“ hodnotí úspěch vedoucí diplomové práce Otakar Čerba z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd.

Kromě Elektronického atlasu geocachingu Jakuba Vaníka byly v kategorii studentských kartografických kvalifikačních prací soutěže Mapa roku 2018 nominovány další dvě práce studentů katedry geomatiky FAV ZČU - Kartografické zpracování fenoménu migrace Kláry Červené a Stanovení časově proměnné hlukové zátěže z dopravních intenzit Daniela Berana.

V rámci své bakalářské práce, zaměřené na téma migrace, vytvořila Klára Červená tematický soubor map, plnící funkci přehledného studijního materiálu pro studenty středních škol, který vysvětluje pojmy související s migrací a má odstranit některé dezinformace. Mapy poskytují informace o podílu hrubé migrace k počtu obyvatel, indexu migračního salda, migračních tocích a struktuře migrantů ve světě v roce 2015. Výstup mapového souboru je ve formátu PDF a také v tištěné podobě na jednotlivých listech.

Práce Daniela Berana se zaměřuje na hluk emitovaný individuální dopravou. Jejím hlavním přínosem jsou nově navržené 3D vizualizační techniky, které se věnují časové a vertikální proměnlivosti dopravního hluku. Navržené techniky student vyzkoušel a jsou k dispozici online. Text shrnuje současný stav v oblasti hlukových map a jejich tvorby, včetně popisu rozdílných kartografických přístupů.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

14. 05. 2019


Projekt Termovize do škol byl podpořen mezinárodním grantem SPIE Education Outreach

Další vzdělávání Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

22. 05. 2020

Odborníci z výzkumného centra NTC pomohou zajistit větší bezpečnost návštěvníků Techmanie

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020

Oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání připravilo na červen jedenáct prezenčních kurzů

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020