Obnovená spolupráce s lázněmi pomůže studentům Fakulty zdravotnických studií

Spolupráce Studenti Studium

V sobotu 18. května začala přípitkem léčebným Prusíkovým pramenem už 216. lázeňská a turistická sezóna v Konstantinových Lázních. Fakulta zdravotnických studií ZČU byla při tom.

Fakulta zdravotnických studií ZČU u příležitosti zahájení sezony 2019 obnovila spolupráci s lázněmi v Konstantinových Lázních. Zahájení sezony se tedy kromě ředitelky společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, zástupců Plzeňského kraje a regionu a starosty obce zúčastnila i proděkanka FZS pro pedagogickou činnost Lada Pavlíková.

V krátkém rozhovoru s ředitelkou společnosti Danou Juráskovou a hlavní sestrou Hanou Reissovou zaznělo z obou stran potěšení nad znovuobnovenou spoluprací, která studentům FZS umožní prohloubit profesní dovednosti v rámci odborných praxí. Společnost Lázně Konstantinovy Lázně vítá příležitost podílet se na přípravě budoucích odborníků a absolventům otevírá další možnost pracovního uplatnění v regionu.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 05. 2019


SUTNARKA, hlásí nápis. Fakulta designu a umění má novou tvář

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17. 10. 2019

Závěrečný slavnostní workshop završil více jak dvouletý česko-bavorský projekt STUDYKOM

Seminář Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

07. 10. 2019

Na konferenci ZČU a biskupství se hovořilo o křesťanství a vlastenectví

Beseda Konference Univerzita

Fakulta filozofická

21. 10. 2019