Obnovená spolupráce s lázněmi pomůže studentům Fakulty zdravotnických studií

Spolupráce Studenti Studium

V sobotu 18. května začala přípitkem léčebným Prusíkovým pramenem už 216. lázeňská a turistická sezóna v Konstantinových Lázních. Fakulta zdravotnických studií ZČU byla při tom.

Fakulta zdravotnických studií ZČU u příležitosti zahájení sezony 2019 obnovila spolupráci s lázněmi v Konstantinových Lázních. Zahájení sezony se tedy kromě ředitelky společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, zástupců Plzeňského kraje a regionu a starosty obce zúčastnila i proděkanka FZS pro pedagogickou činnost Lada Pavlíková.

V krátkém rozhovoru s ředitelkou společnosti Danou Juráskovou a hlavní sestrou Hanou Reissovou zaznělo z obou stran potěšení nad znovuobnovenou spoluprací, která studentům FZS umožní prohloubit profesní dovednosti v rámci odborných praxí. Společnost Lázně Konstantinovy Lázně vítá příležitost podílet se na přípravě budoucích odborníků a absolventům otevírá další možnost pracovního uplatnění v regionu.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 05. 2019


V zaniklé osadě Bügellohe vlaje plachta hnaná větrem osudu

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26. 07. 2019

Odborníci z NTC představili své inovativní výsledky ve francouzském Lyonu

Konference Úspěchy Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

24. 07. 2019

Mezinárodní letní jazyková škola a ArtCamp zvaly na koncert před knihovnou

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

14. 07. 2019