Obnovená spolupráce s lázněmi pomůže studentům Fakulty zdravotnických studií

Spolupráce Studenti Studium

V sobotu 18. května začala přípitkem léčebným Prusíkovým pramenem už 216. lázeňská a turistická sezóna v Konstantinových Lázních. Fakulta zdravotnických studií ZČU byla při tom.

Fakulta zdravotnických studií ZČU u příležitosti zahájení sezony 2019 obnovila spolupráci s lázněmi v Konstantinových Lázních. Zahájení sezony se tedy kromě ředitelky společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, zástupců Plzeňského kraje a regionu a starosty obce zúčastnila i proděkanka FZS pro pedagogickou činnost Lada Pavlíková.

V krátkém rozhovoru s ředitelkou společnosti Danou Juráskovou a hlavní sestrou Hanou Reissovou zaznělo z obou stran potěšení nad znovuobnovenou spoluprací, která studentům FZS umožní prohloubit profesní dovednosti v rámci odborných praxí. Společnost Lázně Konstantinovy Lázně vítá příležitost podílet se na přípravě budoucích odborníků a absolventům otevírá další možnost pracovního uplatnění v regionu.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 05. 2019


ZČU nechyběla na Veletrhu vědy Akademie věd ČR

Univerzita Veřejnost Věda

Fakulta aplikovaných věd

17. 06. 2019

Začala dlouhá uzavírka Kaplířovy a Dobřanské. Kudy se dostat na ZČU?

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

03. 06. 2019

Zástupkyně Fakulty pedagogické vystoupila na konferenci o finském školství v Senátu ČR

Konference Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

06. 06. 2019