Centrum výzkumu konstrukce tvářecích strojů slaví deset let

Spolupráce Úspěchy Věda

Představujeme výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity, které má za sebou úspěšnou dekádu.

Už deset let zajišťuje Centrum výzkumu konstrukce tvářecích strojů (CVTS) Fakulty strojní transfer informací mezi akademickým prostředím a průmyslem a zvyšuje technickou úroveň tvářecích strojů. Výsledky jeho výzkumných činností najdete ve více než 50 publikacích, ke kterým lze přidat dizertační, habilitační, diplomové a bakalářské práce.

Centrum se zabývá především komplexní podporou vývoje výrobních strojů včetně jejich konstrukčních řešení, virtuálním modelováním, prototypováním a testováním strojů, jejich uzlů a komponent, optimalizací konstrukcí především tvářecích strojů včetně jejich energetické analýzy, ekologického a hygienického zohledňování konstrukce a provozu. Současně provádí simulace, měření a monitorování v oblasti statických, dynamických a tepelných vlastností strojů včetně analýzy technologických operací s ohledem na jejich zatěžování. Náplní centra je také uplatnění nekonvenčních materiálů v konstrukci strojů a vývoj a konstrukce komponent tvářecích strojů s využitím nekonvenčních materiálů.

Společně s firmami TS Plzeň, a. s. – hydraulické lisy (v rámci smluvního výzkumu) a Šmeral Brno, a. s. – mechanické lisy (v rámci dotačního programu a smluvního výzkumu) se CVTS podílelo na stavbě devíti prototypových strojů.

Za vznikem centra stojí průmysloví partneři a Milan Čechura z katedry konstruování strojů Fakulty strojní. Na základě jejich spolupráce a iniciativy se rozšířily aktivity tehdejšího Výzkumného centra výrobní techniky a technologie (VCVSTT) také na oblast tvářecích strojů a původně malý tým složený ze dvou docentů a tří čerstvě absolvovaných doktorandů se brzy rozšířil o šest externích spolupracovníků, kteří se podíleli na výzkumných a vědeckých úkolech.

Zrealizované prototypy CVTS si prohlédněte ve fotogalerii.

Galerie


Kovací válce naší koncepce

Lis 50 MN

Klikový lis LKMK 2500 (Německo)

CKV 120/140 MN SUNAN (Čína)

Řada kovacích lisů pro volné kování s lisovací silou 100 - 200 MN

CKV 90 MN AREVA (Francie)

CKV 140/170 MN DOOSAN (Korea)

Fakulta strojní

Eva Krauzová

24. 05. 2019


Pracovníky psychosociální intervenční služby přijel do Nečtin pozdravit ministr zdravotnictví

Konference Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020

Pomáháme s Agenturou vojenského zdravotnictví Armády České republiky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

07. 05. 2020

Fakulta zdravotnických studií chystá cyklus přednášek o efektivním tréninku paměti

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 05. 2020