Fakulta zdravotnických studií spoluorganizovala mezinárodní workshop pro porodní asistentky

Beseda Konference Spolupráce

V Plzni se setkaly studentky porodní asistence, porodní asistentky z praxe a vyučující porodní asistence z celé České republiky.

Mezinárodní workshop Ochrana perinea při porodu a sutura porodního poranění se konal v sobotu 25. května v seminární místnosti Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Na organizaci workshopu se podílela Fakulta zdravotnických studií ZČU, ČKPA – Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s. a Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň.

Lektorky workshopu Sari Räisänen (Finsko) a Hana Kleprlíková (ČR - pracující ve Velké Británii), členky mezinárodní odborné skupiny PEERS, představily nejnovější poznatky, které souvisí s ochranou perinea (hráze) při porodu a suturou epiziotomie (sešití nástřihu hráze), a poskytly účastnicím workshopu důkazy pro praxi. Účastnice workshopu – studentky porodní asistence, porodní asistentky z praxe i vyučující porodní asistence z celé ČR – si mohly prakticky vyzkoušet chránění hráze při porodu na modelech a nacvičit šití simulovaného porodního poranění.

Akce byla odborně garantována Českou komorou porodních asistentek, z.s. Workshopu se za FZS zúčastnilo 15 studentek programu Porodní asistence a pět odborných asistentek katedry ošetřovatelství a porodní asistence.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

27. 05. 2019


Kybernetici pomáhají plzeňským dopravním podnikům testovat software na syntézu hlasu

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

16. 06. 2020

Nevytvářejme si vztah k distančnímu vzdělávání podle nouzového stavu, upozorňuje Lucie Rohlíková

COVID-19 Studium Univerzita

Odbor celoživotního vzdělávání

08. 06. 2020

Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Další vzdělávání Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

21. 06. 2020