Fakulta zdravotnických studií spoluorganizovala mezinárodní workshop pro porodní asistentky

Beseda Konference Spolupráce

V Plzni se setkaly studentky porodní asistence, porodní asistentky z praxe a vyučující porodní asistence z celé České republiky.

Mezinárodní workshop Ochrana perinea při porodu a sutura porodního poranění se konal v sobotu 25. května v seminární místnosti Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Na organizaci workshopu se podílela Fakulta zdravotnických studií ZČU, ČKPA – Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s. a Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň.

Lektorky workshopu Sari Räisänen (Finsko) a Hana Kleprlíková (ČR - pracující ve Velké Británii), členky mezinárodní odborné skupiny PEERS, představily nejnovější poznatky, které souvisí s ochranou perinea (hráze) při porodu a suturou epiziotomie (sešití nástřihu hráze), a poskytly účastnicím workshopu důkazy pro praxi. Účastnice workshopu – studentky porodní asistence, porodní asistentky z praxe i vyučující porodní asistence z celé ČR – si mohly prakticky vyzkoušet chránění hráze při porodu na modelech a nacvičit šití simulovaného porodního poranění.

Akce byla odborně garantována Českou komorou porodních asistentek, z.s. Workshopu se za FZS zúčastnilo 15 studentek programu Porodní asistence a pět odborných asistentek katedry ošetřovatelství a porodní asistence.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

27. 05. 2019


ZČU jednala o spolupráci s univerzitami na Tchaj-wanu

Spolupráce Univerzita Věda

Celouniverzitní

02. 12. 2019

ZČU představila možnosti studia na veletrzích v Kazachstánu, Ázerbajdžánu, Číně a Ukrajině

Studenti Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

22. 11. 2019

Industriální turismus v Linci. Studenti Fakulty ekonomické zhlédli rakouské úspěchy

Seminář Studenti Studium

Fakulta ekonomická

20. 11. 2019