Třináctá JuniorFEL rozdala diplomy

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Žáci základních a středních škol poznávali během posledního srpnového týdne pracoviště a laboratoře Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.
Čtyřicet osm žáků základních i středních škol bude v dobrém vzpomínat na konec letošních prázdnin, který strávili na Západočeské univerzitě v Plzni. Fakulta elektrotechnická pro ně uspořádala další ročníky oblíbených letních škol JuniorFEL a [JuniorFEL²]. Žáci se jako vždy seznámili hravou a srozumitelnou formou se světem elektroniky a elektrotechniky, v pátek 30. srpna získali při slavnostní promoci diplomy.

JuniorFEL pro žáky 5. – 9. tříd základních škol a primy až kvarty víceletých gymnázií má za sebou po letošku 13. ročník, navazující [JuniorFEL²] pro středoškoláky se konala počtvrté. Ve značné převaze byli letos hoši, neboť JuniorFEL studovala pouze jediná dívka. Všichni studenti jako vždy během týdne navštívili oborově různá pracoviště a laboratoře Fakulty elektrotechnické, seznámili se s výrobou a distribucí elektrické energie, se základy elektrických obvodů, pronikli do tajů vysokonapěťových výbojů, stavěli a programovali roboty…

„Věřím, že se nevidíme naposledy, ale vrátíte se k nám nejen při dalších ročnících této akce, ale v budoucnu také jako naši studenti,“ říkal absolventům proděkan fakulty Jiří Hammerbauer, jenž všem také předával diplomy.

Ti, kteří během letní školy uspěli v soutěžích, převzali spolu s diplomy také věcné ceny.  Předávali jim je představitelé Krajského úřadu Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně a dalších partnerů.

                 

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

04. 09. 2019


Mezinárodní konferenci a workshop ozdobila účast experta NASA

Konference Spolupráce Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

01. 11. 2019

Pět významných uměleckých osobností získalo Cenu Ladislava Sutnara

Spolupráce Tisková zpráva

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 11. 2019

Na FAV se uskutečnila mezinárodní konference věnovaná budoucímu využití evropských dotací

Konference Spolupráce Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

31. 10. 2019