Na koncertě k 30. výročí sametové revoluce zazněly duchovní skladby českých autorů

Koncert Spolupráce Veřejnost

Českou duchovní hudbou připomněla katedra hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU výročí zlomových událostí, k nimž došlo před třiceti lety. Slavnostní koncert k 30. výročí sametové revoluce se uskutečnil 4. listopadu v Korandově sboru na Anglickém nábřeží v Plzni, a to za podpory města Plzně a Farního sboru českobratrské církve evangelické - Korandova sboru v Plzni. 

Vystoupila vyhledávaná operní a koncertní pěvkyně, mezzosopranistka Lucie Hilscherová, přední česká varhanice Linda Sítková, talentovaný trumpetista Jiří Bachtík a také Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor se sbormistryní a vedoucí katedry hudební výchovy a kultury Romanou Feiferlíkovou.

V průběhu večera zazněly duchovní skladby výhradně českých autorů - Antonína Dvořáka (Mše D dur „Lužanská“ - Kyrie a výběr z Biblických písní, op. 99), Petra Ebena (Zlaté okno - Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany), Františka Musila (1. věta ze Sonáty solemnis pro varhany), Petra Fialy (Bratři ze Soluně pro mezzosoprán a varhany) a Josefa Kličky (Fantasie na symfonickou báseň Vyšehrad). V premiéře si společně s posluchači svoji skladbu Te Deum pro mezzosoprán, trubku, ženský sbor a varhany vyslechl skladatel Jan Bernátek.  

Slavnostního koncertu, který byl důstojným připomenutím významných listopadových dnů roku 1989 a který průvodním slovem provázel Jiří Hlobil, se zúčastnil také děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík.

„Bude to krásná oslava naší desetileté spolupráce s varhanicí Lindou Sítkovou. Navíc, jak lépe připomenout výročí svobody, než právě českou duchovní hudbou, která musela v době totalitního režimu mlčet více než tři desetiletí? Jsem nesmírně ráda, že žiji v době, kdy můžeme prezentovat hudbu svého srdce, a to bez ideologických restrikcí - svoboda pro mě v tomto kontextu znamená právě svobodu projevu a svobodu vyznání,“ uvedla ke svému účinkování na koncertu Lucie Hilscherová.


                                                      

Galerie


Fakulta pedagogická

Eva Hubatová

05. 11. 2019


Pět významných uměleckých osobností získalo Cenu Ladislava Sutnara

Spolupráce Tisková zpráva

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 11. 2019

Fakulta zdravotnických studií bude hostit výstavu 40 let FN Lochotín

Spolupráce Univerzita Výstava

Fakulta zdravotnických studií

13. 11. 2019

Studenti ZČU a TH Deggendorf začali vyvíjet elektrovozítko pro starší osoby

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

30. 10. 2019