Na koncertě k 30. výročí sametové revoluce zazněly duchovní skladby českých autorů

Koncert Spolupráce Veřejnost

Českou duchovní hudbou připomněla katedra hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU výročí zlomových událostí, k nimž došlo před třiceti lety. Slavnostní koncert k 30. výročí sametové revoluce se uskutečnil 4. listopadu v Korandově sboru na Anglickém nábřeží v Plzni, a to za podpory města Plzně a Farního sboru českobratrské církve evangelické - Korandova sboru v Plzni. 

Vystoupila vyhledávaná operní a koncertní pěvkyně, mezzosopranistka Lucie Hilscherová, přední česká varhanice Linda Sítková, talentovaný trumpetista Jiří Bachtík a také Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor se sbormistryní a vedoucí katedry hudební výchovy a kultury Romanou Feiferlíkovou.

V průběhu večera zazněly duchovní skladby výhradně českých autorů - Antonína Dvořáka (Mše D dur „Lužanská“ - Kyrie a výběr z Biblických písní, op. 99), Petra Ebena (Zlaté okno - Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany), Františka Musila (1. věta ze Sonáty solemnis pro varhany), Petra Fialy (Bratři ze Soluně pro mezzosoprán a varhany) a Josefa Kličky (Fantasie na symfonickou báseň Vyšehrad). V premiéře si společně s posluchači svoji skladbu Te Deum pro mezzosoprán, trubku, ženský sbor a varhany vyslechl skladatel Jan Bernátek.  

Slavnostního koncertu, který byl důstojným připomenutím významných listopadových dnů roku 1989 a který průvodním slovem provázel Jiří Hlobil, se zúčastnil také děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík.

„Bude to krásná oslava naší desetileté spolupráce s varhanicí Lindou Sítkovou. Navíc, jak lépe připomenout výročí svobody, než právě českou duchovní hudbou, která musela v době totalitního režimu mlčet více než tři desetiletí? Jsem nesmírně ráda, že žiji v době, kdy můžeme prezentovat hudbu svého srdce, a to bez ideologických restrikcí - svoboda pro mě v tomto kontextu znamená právě svobodu projevu a svobodu vyznání,“ uvedla ke svému účinkování na koncertu Lucie Hilscherová.


                                                      

Galerie


Fakulta pedagogická

Eva Hubatová

05. 11. 2019


NTC zahájilo provoz česko-izraelského výzkumného a vývojového centra pro obnovitelnou energii

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

18. 09. 2020

Fakulta zdravotnických studií zve na tradiční konferenci

Další vzdělávání Konference Výstava

Fakulta zdravotnických studií

24. 08. 2020

Na Jaderných dnech se bude diskutovat o novém jaderném zdroji pro ČR

Konference Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta strojní

16. 09. 2020