Západočeskou univerzitu navštívila delegace z Íránu

Spolupráce Univerzita

Ve čtvrtek 21. listopadu navštívil Západočeskou univerzitu (ZČU) profesor Ghader Ghorbaniasl z ministerstva vědy, výzkumu a technologií Íránu a dva zástupci z íránského velvyslanectví v ČR.

Íránskou delegaci přivítali na Západočeské univerzitě rektor Miroslav Holeček a prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Blanka Šedivá. Svá pracoviště představili proděkani technických fakult ZČU – Jan Michalík z Fakulty elektrotechnické, Roman Čermák z Fakulty strojní a Pavel Baroch z Fakulty aplikovaných věd. Aktivity Fakulty filozofické přiblížila Veronika Sobotková z katedry blízkovýchodních studií.

Společného setkání se zúčastnil také Omid Khalaj, vědecko-výzkumný pracovník působící v Regionálním technologickém institutu (RTI), výzkumném centru Fakulty strojní. Kromě něj v současné době působí na ZČU pouze jeden výzkumník z Íránu, a to ve výzkumném centru NTC. Čtyři další íránští vědci by měli rozšířit řady odborných pracovníků na technických fakultách ZČU v letech 2019-20. V tomto zimním semestru studují na ZČU také čtyři íránští studenti – tři navštěvují Fakultu strojní a jeden Fakultu elektrotechnickou. Obě uvedené fakulty očekávají příjezd dalších celkem třinácti studentů v roce 2020. Tři studenti by měli ještě v tomto akademickém roce také zahájit studium českého jazyka na Ústavu jazykové přípravy ZČU.    

Během setkání na rektorátu se hosté dozvěděli základní informace o ZČU a jejích technických fakultách, které poté měli možnost si prohlédnout, a to včetně jejich výzkumných center.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

25. 11. 2019


Studenti kreslí komiksy pro Paměť národa

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 01. 2020

Fakulta elektrotechnická nabízí nové studijní programy

Studium Věda Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

14. 01. 2020

On-line soutěž KONTEXT zná vítěze

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

10. 01. 2020