Západočeskou univerzitu navštívila delegace z Íránu

Spolupráce Univerzita

Ve čtvrtek 21. listopadu navštívil Západočeskou univerzitu (ZČU) profesor Ghader Ghorbaniasl z ministerstva vědy, výzkumu a technologií Íránu a dva zástupci z íránského velvyslanectví v ČR.

Íránskou delegaci přivítali na Západočeské univerzitě rektor Miroslav Holeček a prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Blanka Šedivá. Svá pracoviště představili proděkani technických fakult ZČU – Jan Michalík z Fakulty elektrotechnické, Roman Čermák z Fakulty strojní a Pavel Baroch z Fakulty aplikovaných věd. Aktivity Fakulty filozofické přiblížila Veronika Sobotková z katedry blízkovýchodních studií.

Společného setkání se zúčastnil také Omid Khalaj, vědecko-výzkumný pracovník působící v Regionálním technologickém institutu (RTI), výzkumném centru Fakulty strojní. Kromě něj v současné době působí na ZČU pouze jeden výzkumník z Íránu, a to ve výzkumném centru NTC. Čtyři další íránští vědci by měli rozšířit řady odborných pracovníků na technických fakultách ZČU v letech 2019-20. V tomto zimním semestru studují na ZČU také čtyři íránští studenti – tři navštěvují Fakultu strojní a jeden Fakultu elektrotechnickou. Obě uvedené fakulty očekávají příjezd dalších celkem třinácti studentů v roce 2020. Tři studenti by měli ještě v tomto akademickém roce také zahájit studium českého jazyka na Ústavu jazykové přípravy ZČU.    

Během setkání na rektorátu se hosté dozvěděli základní informace o ZČU a jejích technických fakultách, které poté měli možnost si prohlédnout, a to včetně jejich výzkumných center.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

25. 11. 2019


Mezinárodní on-line konference na katedře hudební výchovy a kultury posílila akademickou spolupráci

Konference Spolupráce Věda

Fakulta pedagogická

09. 11. 2020

Konference se zaměří na proměnu vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0

Absolventi Konference Spolupráce

Fakulta strojní

18. 11. 2020

Senzační nález českých a německých archeologů v příhraničním městě Bärnau

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

11. 11. 2020