Západočeskou univerzitu navštívila delegace z Íránu

Spolupráce Univerzita

Ve čtvrtek 21. listopadu navštívil Západočeskou univerzitu (ZČU) profesor Ghader Ghorbaniasl z ministerstva vědy, výzkumu a technologií Íránu a dva zástupci z íránského velvyslanectví v ČR.

Íránskou delegaci přivítali na Západočeské univerzitě rektor Miroslav Holeček a prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Blanka Šedivá. Svá pracoviště představili proděkani technických fakult ZČU – Jan Michalík z Fakulty elektrotechnické, Roman Čermák z Fakulty strojní a Pavel Baroch z Fakulty aplikovaných věd. Aktivity Fakulty filozofické přiblížila Veronika Sobotková z katedry blízkovýchodních studií.

Společného setkání se zúčastnil také Omid Khalaj, vědecko-výzkumný pracovník působící v Regionálním technologickém institutu (RTI), výzkumném centru Fakulty strojní. Kromě něj v současné době působí na ZČU pouze jeden výzkumník z Íránu, a to ve výzkumném centru NTC. Čtyři další íránští vědci by měli rozšířit řady odborných pracovníků na technických fakultách ZČU v letech 2019-20. V tomto zimním semestru studují na ZČU také čtyři íránští studenti – tři navštěvují Fakultu strojní a jeden Fakultu elektrotechnickou. Obě uvedené fakulty očekávají příjezd dalších celkem třinácti studentů v roce 2020. Tři studenti by měli ještě v tomto akademickém roce také zahájit studium českého jazyka na Ústavu jazykové přípravy ZČU.    

Během setkání na rektorátu se hosté dozvěděli základní informace o ZČU a jejích technických fakultách, které poté měli možnost si prohlédnout, a to včetně jejich výzkumných center.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

25. 11. 2019


Osiřelé počítače ZČU nezahálí. Pomáhají hledat lék na COVID-19

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 03. 2020

Univerzitní knihovna nepřestala fungovat ani během nouzového stavu

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

31. 03. 2020

Vědec ze Západočeské univerzity pracuje na modelu ochranné masky

COVID-19 Spolupráce Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

13. 03. 2020