Fakulta elektrotechnická představila projekt zaměřený na elektrifikaci dopravy

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Děkan Fakulty elektrotechnické (FEL) Západočeské univerzity v Plzni Zdeněk Peroutka představil v pátek 22. listopadu ve sněmovním sále plzeňské radnice zástupcům města, kraje, průmyslových firem a dalších subjektů projekt Elektrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné inteligence pro dopravu. Výzkumné centrum RICE Fakulty elektrotechnické pro čtyřletý projekt získalo podporu v rámci strategie integrovaných územních investic (ITI) plzeňské metropolitní oblasti. Do řešení celospolečensky významného tématu se mohou zapojit i průmyslové podniky.

Projekt Elektrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné inteligence byl zahájen 1. ledna 2019 a potrvá do konce roku 2022. Výzkumné centrum RICE FEL k jeho řešení získalo 95 mil. Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

„Leitmotivem projektu je elektrifikace dopravy. Ta bývá často spojena s termínem elektromobilita, avšak chybně chápána pouze ve vztahu k elektrickým automobilům. Naše pojetí elektromobility je daleko širší a zahrnuje dopravu silniční, kolejovou i leteckou,“ přiblížil pojetí tématu děkan FEL Zdeněk Peroutka, podle kterého je elektrifikace dopravy významný celospolečenský problém.

„Bez úspěšných projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací, spojených se Západočeskou univerzitou, nemůže být naše město dlouhodobě úspěšné,“ uvedl v úvodu konference Fakulty elektrotechnické ZČU primátor města Plzně Martin Baxa. Ve svém projevu ocenil, že ZČU se soustředila na obory, v nichž byla vždycky silná, a podařilo se jí mimo jiné vybudovat velká výzkumná centra. „Západočeská univerzita rychle pochopila, že její úspěch je spojen s tím, jak se dokáže orientovat na moderní technologický rozvoj,“ řekl primátor Martin Baxa, podle kterého „ekonomika postavená na výzkumu, vývoji a produktech s vyšší přidanou hodnotou zajistí Plzni dlouhodobou prosperitu.“

Jak uvedl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner, musí kraj, město a ZČU vystupovat jednotně. „Budeme-li spolupracovat, a já vidím, že v tomto projektu je základ takové spolupráce, můžeme být vidět a být významní i v rámci Evropy,“ vyjádřil své přesvědčení.

„Díky vazbám mezi univerzitou, průmyslem, veřejnou správou a institucemi jako Podnikatelské a inovační centrum, Regionální rozvojová agentura nebo Vědeckotechnický park Plzeň se podařilo postavit integrované teritoriální investice jako konzistentní rozvojový program, který přináší očividné výsledky,“ řekl prorektor ZČU Vladimír Duchek, podle kterého je jedním z důležitých výsledků právě projekt směřující k rozvoji vestavěné inteligence a elektrotechnických systémů v dopravě.

V rámci uvedeného projektu si výzkumné centrum RICE v čele s děkanem FEL Zdeňkem Peroutkou, jenž je hlavním řešitelem projektu, vymezilo tři výzkumné úkoly.

Prvním výzkumným úkolem jsou nové technologie elektrické výzbroje dopravních prostředků. Výzkumníci RICE představí nová řešení pro hlavní i pomocné pohony vozidel, nové prvky výkonových elektronických systémů dopravních prostředků, nová řešení elektrických strojů a novou úroveň inteligence řídících a diagnostických systémů vozidel a jejich komponent, včetně nasazení umělé inteligence. 

Druhý výzkumný úkol projektu se zabývá infrastrukturou pro dopravní techniku, zejména pak napájecími a nabíjecími systémy, které jsou klíčové pro provoz elektrifikovaných dopravních prostředků. Pozornost v něm bude zaměřena na technologie měníren MHD a především na bezdrátové nabíjecí systémy.

Abychom mohli realizovat občansky zajímavou, komfortní a smysluplnou městskou veřejnou dopravu, která je plně elektrifikovaná, potřebujeme prostředky, jimiž jsme schopni takovou dopravu naplánovat,“ vysvětlil Zdeněk Peroutka v rámci popisu třetího dílčího úkolu. V něm jde o pokročilé nástroje modelování a plánování městské hromadné dopravy. Cílem je stanovit, jak má vypadat flotila vozidel, která by měla být v daném městě nasazena, jaká má být napájecí a nabíjecí infrastruktura potřebná pro její provoz a jakým způsobem provozovat všechny linky. Investiční zátěž na městské rozpočty by přitom podle Zdeňka Peroutky měla být co nejmenší. „Řešit toto matematicky, není vůbec jednoduchá úloha, a my na řešení tohoto problému v rámci projektu pracujeme,“ uvedl děkan Fakulty elektrotechnické ZČU.

Děkan Zdeněk Peroutka popsal technologie, které pro rozvoj elektromobility vyvíjejí odborníci z výzkumného centra RICE, a přiblížil možnosti jejich aplikací. Ty předpokládá v silniční dopravě (jak ve vozidlech hromadné dopravy, tak v hybridních a elektrických osobních automobilech), v kolejové dopravě a v letectví.

Vyzval také zástupce průmyslu k zapojení do projektu. „Rádi bychom s vámi už během řešení projektu spolupracovali na experimentálním ověřování našich výsledků a vyhledávali vhodné uplatnění a nasazení dosažených výsledků ve vašich produktech,“ uvedl Zdeněk Peroutka.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

26. 11. 2019