Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách III: Ozvěny světové konference v Dublinu

23 January

23. ledna, 10:00

UV 115 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň

Další vzdělávání Konference Spolupráce

Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství vás zve na další z cyklu seminářů “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jana Holatová, jholato@rek.zcu.cz, 37763 1910
Více informací na: https://czv.zcu.cz/akce/trendy-v-digitalnim-vzdelavani-na-vysokych-skolach-iii-ozveny-svetove-konference-v-dublinu/

Program bude sestávat z vystoupení účastníků světové konference World Conference on Online Learning 2019 a závěrečné panelové diskuse, která se bude soustředit na možnosti spolupráce vysokých škol v oblasti online vzdělávání a smysluplného využívání technologií ve výuce na vysoké škole. Cílem je také vybudovat komunitu spolupracujících a vzájemně se doporučujících odborníků zaměřenou na digitální vzdělávání.

V průběhu dne se svými příspěvky vystoupí Tereza Šlehoferová (Flexibilní formy výuky jako nedílná součást současného masového VŠ vzdělávání), Zlata Hokrová (Praktické nástroje pro designéry online kurzů) a Bohdana Allman (The Role of Pedagogy in Designing Effective Online and Blended Learning Experiences )

Akce je otevřena ZDARMA všem zájemcům ze ZČU i dalších vysokých škol po předchozím přihlášení.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

23. 01. 2020, 10:00


26 April
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Inovace prezentací pro výuku s využitím Prezi

on-line


Celouniverzitní

26. 04. 2021, 08:30

19 March
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Autorská příprava kurzů v LMS Moodle

on-line


Celouniverzitní

19. 03. 2021, 09:00

14 April
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Realizace kvalitativního výzkumu ve specifických podmínkách

on-line


Celouniverzitní

14. 04. 2021, 09:00