Fakulta zdravotnických studií se představí uchazečům

Studium Tisková zpráva Veřejnost

Dny otevřených dveří Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) letos zahájí Fakulta zdravotnických studií. Ve středu 22. ledna zve zájemce o studium i jejich rodiče do své budovy v Husově ulici 11 a také do nového simulačního centra v Kollárově 19.

Od 9 do 15 hodin budou probíhat prohlídky budovy a odborných učeben. Na fakultní půdě uchazeče několikrát během dne přivítá  děkan Lukáš Štich, který jim přiblíží prostředí fakulty, stejně jako organizaci studia a perspektivy budoucího uplatnění. Vše podstatné o studijních programech a přijímacím řízení se návštěvníci dozvědí také od pedagogů, na které se mohou obrátit se svými dotazy.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence uchazečům nabízí tři studijní programy. Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství jak v prezenční, tak kombinované formě studia připravuje studenty pro profesi všeobecné sestry. Absolventi programu jsou schopni samostatně řídit a poskytovat ošetřovatelskou péči na  ambulantních a lůžkových pracovištích i v privátních ošetřovatelských organizacích. Bakalářský studijní program Porodní asistence připravuje studenty pro poskytování zdravotní péče nejen v porodní asistenci, ale uplatnění naleznou také oblasti péče o ženu na úseku gynekologie.

V nabídce je také navazující magisterské studium Ošetřovatelství v kombinované formě studia. Zájemci mohou volit mezi obory Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech.

Katedra rehabilitačních oborů představí bakalářské studijní programy Fyzioterapie, který připravuje odborníky zajišťující celý proces rehabilitací, a Ergoterapie, jehož absolventi mohou vykonávat odbornou činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče. Uplatní se například v sociálních službách pro děti a seniory, v zařízeních pro osoby s duševním onemocněním, v oblasti domácí a komunitní péče, ve speciálních školách a školkách a na mnoha dalších místech.

Katedra  záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví poskytne informace o bakalářských studijních programech Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví nebo Specializace ve zdravotnictví, kde lze vybírat z oborů Zdravotnický záchranář a Radiologický asistent. Zájemce o studium pozve katedra také do simulačního centra - moderní učebny v Kollárově ulici, vybavené simulátorem sanitního vozu nebo skiagrafem. Uchazeči si tak budou moci prohlédnout špičkové studijní zázemí, které je studentům k dispozici.

Přihlášky ke studiu fakulta přijímá do 31. března 2020. Uchazeči o bakalářské studium mají opět možnost navštěvovat přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fzs.zcu.cz.

Fakulta zdravotnických studií

Pavel KORELUS

16. 01. 2020


Aplikace pro zvýšení interakce (nejen) při distančním vzdělávání dospělých

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

25. 11. 2020

Studenti měli enormní zájem o konferenci Turismus v době covidu

covid-19 Konference Studenti

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (10)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

23. 11. 2020