FAV nabízí nově akreditované studijní programy v tradičních oblastech, ale i novinky

Studenti Studium Veřejnost

Na základě novely zákona o vysokých školách musí všechny vysoké školy postupně projít novou akreditací všech nabízených studijních programů, o kterou nově žádají Národní akreditační úřad namísto zaniklé Akreditační komise. Fakulta aplikovaných věd úspěšně prochází tímto procesem. K nově akreditovaným bakalářským studijním programům v oblasti matematiky, informatiky a kybernetiky letos přibyly studijní programy v dalších tradičních oblastech: fyzice a mechanice. V ostatních oblastech je zatím ještě platná akreditace podle zákona před novelou.

Nabídka bakalářských studijních programů se tedy pro akademický rok 2020/21 rozšiřuje o program Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství, který nahrazuje stejnojmenný obor studijního programu Aplikované vědy a informatika, a dále o Počítačové modelování v mechanice, nově akreditované místo dřívějších oborů Počítačové modelování a Výpočty a design studijního programu Počítačové modelování v technice.

V navazujících magisterských studijních programech nabízí fakulta uchazečům nově také Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství fyziky pro střední školy, a to v rámci tzv. sdruženého studia. Tyto studijní programy lze totiž studovat jen ve dvojici s druhým studijním programem, vždy jeden jako hlavní (maior) a druhý jako přidružený (minor). Lze je kombinovat nejen mezi sebou (matematika+fyzika), ale i s některými studijními programy Učitelství pro střední školy nabízenými Fakultou pedagogickou, například s biologií, chemií nebo geografií. Novinkou, kterou však fakulta zařadila do své nabídky už vloni, je i navazující magisterský studijní program Územní plánování, po kterém byla dlouhodobě velká poptávka.

V doktorských studijních programech FAVka sází na tradiční oblasti a k reakreditovaným programům Matematika a Informatika a výpočetní technika přibyl také program Aplikovaná mechanika.

Další programy projdou akreditací v nejbližší době. O některých z nich navíc bude univerzita rozhodovat sama díky udělené institucionální akreditaci.

Veškeré informace o studiu na FAVce všem zájemcům rádi sdělí pedagogové a studenti během Dne otevřených dveří technických fakult ZČU ve středu 29. ledna 2020. Nabídka studijních programů a potřebné informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

28. 01. 2020


SmartCAMPUS ZČU využívá pokročilejší cloudový systém

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 07. 2020

Fakulta pedagogická nabízí desítky nových kurzů a programů pro učitele i veřejnost

Další vzdělávání Studium Tisková zpráva

Fakulta pedagogická

03. 08. 2020

Cena rektora ZČU v soutěži Sportovec Plzně patří Janu Šindelářovi

Spolupráce Sport Univerzita

Celouniverzitní

23. 07. 2020