FAV nabízí nově akreditované studijní programy v tradičních oblastech, ale i novinky

Studenti Studium Veřejnost

Na základě novely zákona o vysokých školách musí všechny vysoké školy postupně projít novou akreditací všech nabízených studijních programů, o kterou nově žádají Národní akreditační úřad namísto zaniklé Akreditační komise. Fakulta aplikovaných věd úspěšně prochází tímto procesem. K nově akreditovaným bakalářským studijním programům v oblasti matematiky, informatiky a kybernetiky letos přibyly studijní programy v dalších tradičních oblastech: fyzice a mechanice. V ostatních oblastech je zatím ještě platná akreditace podle zákona před novelou.

Nabídka bakalářských studijních programů se tedy pro akademický rok 2020/21 rozšiřuje o program Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství, který nahrazuje stejnojmenný obor studijního programu Aplikované vědy a informatika, a dále o Počítačové modelování v mechanice, nově akreditované místo dřívějších oborů Počítačové modelování a Výpočty a design studijního programu Počítačové modelování v technice.

V navazujících magisterských studijních programech nabízí fakulta uchazečům nově také Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství fyziky pro střední školy, a to v rámci tzv. sdruženého studia. Tyto studijní programy lze totiž studovat jen ve dvojici s druhým studijním programem, vždy jeden jako hlavní (maior) a druhý jako přidružený (minor). Lze je kombinovat nejen mezi sebou (matematika+fyzika), ale i s některými studijními programy Učitelství pro střední školy nabízenými Fakultou pedagogickou, například s biologií, chemií nebo geografií. Novinkou, kterou však fakulta zařadila do své nabídky už vloni, je i navazující magisterský studijní program Územní plánování, po kterém byla dlouhodobě velká poptávka.

V doktorských studijních programech FAVka sází na tradiční oblasti a k reakreditovaným programům Matematika a Informatika a výpočetní technika přibyl také program Aplikovaná mechanika.

Další programy projdou akreditací v nejbližší době. O některých z nich navíc bude univerzita rozhodovat sama díky udělené institucionální akreditaci.

Veškeré informace o studiu na FAVce všem zájemcům rádi sdělí pedagogové a studenti během Dne otevřených dveří technických fakult ZČU ve středu 29. ledna 2020. Nabídka studijních programů a potřebné informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

28. 01. 2020


Roman Kodet z FF získal grant japonské vlády. Přinese nové poznatky o dějinách Japonska

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta filozofická

15. 05. 2020

Ve výzkumném centru NTIS vyvinuli vlastního robota pro náročné manipulace v omezeném prostoru

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

04. 06. 2020

Pomáháme s Agenturou vojenského zdravotnictví Armády České republiky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

07. 05. 2020