53. ročník soutěže ARS POETICA – Puškinův památník

20 April

20. dubna, 10:00

Ruské centrum, učebna UU 308, Univerzitní 22, kampus Bory

Soutěž Studenti Veřejnost

Krajské kolo festivalu 2019/2020 pro žáky a studenty základních, středních i vysokých škol.

Vstup: zdarma
Určeno pro: studenty VŠ, žáky ZŠ, SŠ, veřejnost
Kontakt: klausova@ujp.zcu.cz
Více informací na: www.ruskecentrum.zcu.cz

Také letos bude Ruské centrum hostit krajské kolo soutěž v recitaci, zpěvu, dramatickém ztvárnění děl ruských autorů ARS POETICA – Puškinův památník. Žáci a studenti ZŠ, SŠ i VŠ se mohou zúčastnit soutěže v následujících oblastech:
  • Slovní projev: poezie, próza, dramatizace, pásma a montáže, ve kterých převládá mluvené slovo.
  • Hudební projev: zpěv - sólo, duo, trio; písně, árie, pásma a montáže, ve kterých převládá zpěv. 

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do celostátního kola, které se bude konat 5. června 2020 v Praze. Cílem přehlídky je prezentace znalostí ruského jazyka, prohloubení zájmu o ruskou literaturu a kulturu a veřejné vystupování s přednesem či zpěvem.        

Přihlášky zasílejte elektronicky nebo poštou do 14. dubna 2020. Formulář najdete na www.ruskecentrum.zcu.cz.

Pořadatelé festivalu: Ruské centrum Fondu „Russkij mir“, Česká asociace rusistů, z.s., Česko-ruská společnost, z.s., Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Klub českých a slovenských spisovatelů.

Další informace a upřesnění poskytne vedoucí Ruského centra při ZČU v Plzni Vlasta Klausová.

Ústav jazykové přípravy

Varvara Golovatina

20. 04. 2020, 10:00


22 April
Další vzdělávání Studium Univerzita

Online English Conversation Club

online (registrace nutná)


Celouniverzitní

22. 04. 2020, 18:00

23 September
Seminář Veřejnost Výstava

10. ročník Jaderných dnů

Budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň 301 00


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00

22 September

Rok jedna

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

22. 09. 2020, 00:00