O matematických problémech nematematiků se bude hovořit v přímém přenosu na FAV

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Přednášky z ČVUT v Praze budou k vidění i na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Jejich účastníci budou moci pokládat řečníkům dotazy online.

Sérii přednášek Matematické problémy nematematiků společně pořádají katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a matematická sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Odborníci z firem či akademici z praxe, v jejichž práci hraje výraznou roli aplikovaná matematika, při nich hovoří z hlavního přednáškového sálu ČVUT do několika míst po celé ČR včetně Západočeské univerzity v Plzni.

V letním semestru se uskuteční celkem šest takových přednášek, první z nich 26. února a poslední 5. května. Zájemci  je budou moci zhlédnout každou druhou středu vždy od 17:30 hodin na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU (Technická 8, místnost UN-656 v křídle NTIS). Nemusí ovšem jít o pouhé sledování, neboť hlavní výhodou přímého přenosu je možnost pokládat přednášejícím dotazy pomocí aplikace menti.com.

Těšit se lze například na Filipa Matějku z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium, držitele ERC grantu a odborníka na behaviorální ekonomii, takzvanou teorii racionální nepozornosti, jehož přednáška se bude vysílat 11. března.

Přestože hlavním cílem přednášek je seznámit studenty technických oborů s možným uplatněním po studiu, jejich populárně naučný charakter může být velmi zajímavý také pro širší odbornou veřejnost. Přednášky jsou koncipovány tak, aby tématu porozuměli studenti prvního ročníku bakalářského studia, navíc jsou témata opravdu hodně spjata s praxí z běžného života. Na své si tak může přijít kdokoli.

V minulém semestru se na katedru matematiky přenášelo šest přednášek z různých oborů (meteorologie, informatika, chemie, kryptologie, hudba), záznamy stejně jako program chystaných přednášek lze nalézt na webových stránkách semináře a také na YouTube.

 

Program

  • 26. 2. Současné výzvy strojového učení a umělé inteligence

Tomáš Mikolov o fundamentálních úlohách a schopnostech současné AI

  • 11. 3.  Ekonomie informací a teorie racionální nepozornosti

Ekonom Filip Matějka (CERGE-EI) o tom, jak naše nevšímavost ovlivňuje trhy, spokojenost i politiku.

  • 25. 3.  Boj na život a na smrt, nanečisto

Petr Mácha a Juraj Blaho (Bohemia Interactive Simulations) o vývoji umělé inteligence pro vojenské simulace

  • 8. 4. Plánování letu podle 4D počasí ze satelitních dat

Antonín Komenda (Meandair) o "real-time" předpovídání počasí pro piloty

  • 22. 4. Jak se počítají ceny energií pro domácnosti?

Radim Cajzl (innogy) o statistickém modelování energetických trhů

  • 6. 5. Principy a realita kryptografické bezpečnosti

Bohuslav Rudolf (NÚKIB) o tom, proč věříme bezpečnosti kryptografických systémů a proč to občas dopadne jinak

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

12. 02. 2020


Přehlídka SVOČ Fakulty pedagogické byla podruhé online

Studenti Úspěchy Věda

Fakulta pedagogická

04. 05. 2021

Praktické výuky a praxe se od 10. května mohu účastnit studenti všech ročníků

covid-19 Studenti Univerzita

Celouniverzitní

07. 05. 2021

XB-CON Fakulty ekonomické má své místo v databázi Web of Science

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta ekonomická

26. 04. 2021