Slovo prorektorky k uchazečům o studium

COVID-19 Studium Univerzita

Je třeba sledovat konkrétní informace na stránkách fakult, říká prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Blanka Šedivá.
Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

velice si vážíme zájmu každého, kdo se i v současné nejisté době rozhodl podat přihlášku ke studiu na naší univerzitě. Všechny fakulty se intenzivně snaží udělat maximum pro to, aby přijímací řízení proběhla řádně a spravedlivě.

Konkrétní termíny podání přihlášek najdete na stránkách jednotlivých fakult
. Je možné, že dojde k dílčím změnám v jednotlivých podmínkách přijímacích řízení, případně některé fakulty dodatečně vyhlásí i druhé kolo přijímacího řízení. MŠMT připravuje úpravu legislativních podmínek přijímacího řízení. Po jejich schválení na ně ZČU a její jednotlivé fakulty budou adekvátně a flexibilně reagovat.

Sledujte tedy konkrétní informace na stránkách fakult. Zároveň budete informování v e-přihlášce a e-mailem, proto směřujte svoji pozornost i na tyto komunikační zdroje.

Přeji Vám všem v této nelehké době hodně sil a těším se, že se v dalším akademickém roce potkáme na půdě Západočeské univerzity.

Blanka Šedivá,
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost ZČU

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

15. 04. 2020


Zápisy na Univerzitu třetího věku ZČU se blíží

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Univerzita třetího věku

31. 07. 2020

Premiéra ZČU na virtuálních vzdělávacích veletrzích

Spolupráce Studium Univerzita

International Office

20. 07. 2020

Pražské vouchery mohou na ZČU přivést podnikatele z hlavního města

Spolupráce Transfer Univerzita

Odbor transfer a smluvní výzkum

04. 08. 2020