Slovo prorektorky k uchazečům o studium

COVID-19 Studium Univerzita

Je třeba sledovat konkrétní informace na stránkách fakult, říká prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Blanka Šedivá.
Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

velice si vážíme zájmu každého, kdo se i v současné nejisté době rozhodl podat přihlášku ke studiu na naší univerzitě. Všechny fakulty se intenzivně snaží udělat maximum pro to, aby přijímací řízení proběhla řádně a spravedlivě.

Konkrétní termíny podání přihlášek najdete na stránkách jednotlivých fakult
. Je možné, že dojde k dílčím změnám v jednotlivých podmínkách přijímacích řízení, případně některé fakulty dodatečně vyhlásí i druhé kolo přijímacího řízení. MŠMT připravuje úpravu legislativních podmínek přijímacího řízení. Po jejich schválení na ně ZČU a její jednotlivé fakulty budou adekvátně a flexibilně reagovat.

Sledujte tedy konkrétní informace na stránkách fakult. Zároveň budete informování v e-přihlášce a e-mailem, proto směřujte svoji pozornost i na tyto komunikační zdroje.

Přeji Vám všem v této nelehké době hodně sil a těším se, že se v dalším akademickém roce potkáme na půdě Západočeské univerzity.

Blanka Šedivá,
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost ZČU

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

15. 04. 2020


Nā teawa te kōrero nei / Tohle mi řeka pověděla...

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

05. 05. 2020

Roman Kodet z FF získal grant japonské vlády. Přinese nové poznatky o dějinách Japonska

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta filozofická

15. 05. 2020

Už plánujeme, jak se potkáme a navštívíme, říká studentka o Erasmu, který přerušil koronavirus

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta ekonomická

13. 05. 2020