Slovo prorektorky k uchazečům o studium

covid-19 Studium Univerzita

Je třeba sledovat konkrétní informace na stránkách fakult, říká prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Blanka Šedivá.
Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

velice si vážíme zájmu každého, kdo se i v současné nejisté době rozhodl podat přihlášku ke studiu na naší univerzitě. Všechny fakulty se intenzivně snaží udělat maximum pro to, aby přijímací řízení proběhla řádně a spravedlivě.

Konkrétní termíny podání přihlášek najdete na stránkách jednotlivých fakult
. Je možné, že dojde k dílčím změnám v jednotlivých podmínkách přijímacích řízení, případně některé fakulty dodatečně vyhlásí i druhé kolo přijímacího řízení. MŠMT připravuje úpravu legislativních podmínek přijímacího řízení. Po jejich schválení na ně ZČU a její jednotlivé fakulty budou adekvátně a flexibilně reagovat.

Sledujte tedy konkrétní informace na stránkách fakult. Zároveň budete informování v e-přihlášce a e-mailem, proto směřujte svoji pozornost i na tyto komunikační zdroje.

Přeji Vám všem v této nelehké době hodně sil a těším se, že se v dalším akademickém roce potkáme na půdě Západočeské univerzity.

Blanka Šedivá,
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost ZČU

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

15. 04. 2020


Konference nastínila, jak fenomén 4.0 ovlivní oblast vysokoškolského vzdělávání

Konference Spolupráce Studium

Fakulta strojní

25. 11. 2020

Mezinárodní den studentstva si letos připomeneme bez veřejných akcí

Studenti Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Volby do Akademického senátu a do Rady VaV zaměstnanců FAV se konaly elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

19. 11. 2020