ZČU je v první pětici českých univerzit v oblasti udržitelného rozvoje

Univerzita Úspěchy Veřejnost

Podle žebříčku Impact Rankings 2020, zveřejněného časopisem Times Higher Education, je Západočeská univerzita v oblasti naplňování cílů udržitelného rozvoje stanovených Organizací spojených národů mezi pěti nejlepšími českými univerzitami.

Východiskem hodnocení je 17 cílů udržitelného rozvoje, které Organizace spojených národů přijala na svém summitu v roce 2015. Patří sem rovný přístup ke vzdělání, dosažení genderové rovnosti, zajištění udržitelné spotřeby a výroby, opatření pro udržitelné využívaní zdrojů aj.

Z hlediska jejich naplňování jsou nejúspěšnější novozélandské a australské univerzity, které stojí v čele žebříčku Impact Rankings za rok 2020. Z evropských vysokých škol je nejvýše, a to na šestém místě, Boloňská univerzita. V první desítce najdeme také americkou, kanadskou a dvě britské univerzity.

Z České republiky se součástí hodnocení stalo pět univerzit, mezi nimi i Západočeská univerzita v Plzni.

Nejvíce se jí dařilo v oblastech týkajících se snížení nerovnosti (Reduced inequalities) a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání (Quality education), což je kritérium přesněji specifikované jako zajištění rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání a podpora celoživotního vzdělávání pro všechny. K zařazení do světového žebříčku pomohlo Západočeské univerzitě také hodnocení v kategorii zahrnující budování odpovědných institucí na všech úrovních a přístup ke spravedlnosti pro všechny (Peace, justice and strong institutions) a také v kategorii zaměřené na partnerství, jejíž podstatou je oživování partnerství pro udržitelný rozvoj a posílení prostředků jeho uplatňování (Partnerships for the goals).

Prvenství mezi českými univerzitami patří České zemědělské univerzitě v Praze, která se umístila na 201. - 300. příčce. Na 401. -  600. místě jsou Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Na pozici 601+ je pak Západočeská univerzita v Plzni a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.   

Hodnocení letos probíhalo podruhé. Aby se ho univerzity mohly zúčastnit, musely odeslat údaje nejméně za čtyři oblasti udržitelného rozvoje. Povinně šlo o oblast zaměřenou na partnerství veřejného, soukromého a občanského sektoru, další tři oblasti si volily školy samy.

Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 04. 2020


Univerzita třetího věku učí, jak cvičit doma. Přidat se může každý

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 08. 2020

Fakulta pedagogická nabízí desítky nových kurzů a programů pro učitele i veřejnost

Další vzdělávání Studium Tisková zpráva

Fakulta pedagogická

03. 08. 2020

Pražské vouchery mohou na ZČU přivést podnikatele z hlavního města

Spolupráce Transfer Univerzita

Odbor transfer a smluvní výzkum

04. 08. 2020