ZČU je v první pětici českých univerzit v oblasti udržitelného rozvoje

Univerzita Úspěchy Veřejnost

Podle žebříčku Impact Rankings 2020, zveřejněného časopisem Times Higher Education, je Západočeská univerzita v oblasti naplňování cílů udržitelného rozvoje stanovených Organizací spojených národů mezi pěti nejlepšími českými univerzitami.

Východiskem hodnocení je 17 cílů udržitelného rozvoje, které Organizace spojených národů přijala na svém summitu v roce 2015. Patří sem rovný přístup ke vzdělání, dosažení genderové rovnosti, zajištění udržitelné spotřeby a výroby, opatření pro udržitelné využívaní zdrojů aj.

Z hlediska jejich naplňování jsou nejúspěšnější novozélandské a australské univerzity, které stojí v čele žebříčku Impact Rankings za rok 2020. Z evropských vysokých škol je nejvýše, a to na šestém místě, Boloňská univerzita. V první desítce najdeme také americkou, kanadskou a dvě britské univerzity.

Z České republiky se součástí hodnocení stalo pět univerzit, mezi nimi i Západočeská univerzita v Plzni.

Nejvíce se jí dařilo v oblastech týkajících se snížení nerovnosti (Reduced inequalities) a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání (Quality education), což je kritérium přesněji specifikované jako zajištění rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání a podpora celoživotního vzdělávání pro všechny. K zařazení do světového žebříčku pomohlo Západočeské univerzitě také hodnocení v kategorii zahrnující budování odpovědných institucí na všech úrovních a přístup ke spravedlnosti pro všechny (Peace, justice and strong institutions) a také v kategorii zaměřené na partnerství, jejíž podstatou je oživování partnerství pro udržitelný rozvoj a posílení prostředků jeho uplatňování (Partnerships for the goals).

Prvenství mezi českými univerzitami patří České zemědělské univerzitě v Praze, která se umístila na 201. - 300. příčce. Na 401. -  600. místě jsou Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Na pozici 601+ je pak Západočeská univerzita v Plzni a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.   

Hodnocení letos probíhalo podruhé. Aby se ho univerzity mohly zúčastnit, musely odeslat údaje nejméně za čtyři oblasti udržitelného rozvoje. Povinně šlo o oblast zaměřenou na partnerství veřejného, soukromého a občanského sektoru, další tři oblasti si volily školy samy.

Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 04. 2020


Menza bude od 1. března do odvolání vydávat pouze jídla s sebou

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

24. 02. 2021

Studentské otazníky ZČU hledají redaktory

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

01. 03. 2021

Úspěch katedry historických věd Fakulty filozofické. Publikace popisuje britsko-dominiální vztahy

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

01. 03. 2021