Projekt Termovize do škol byl podpořen mezinárodním grantem SPIE Education Outreach

Další vzdělávání Spolupráce Věda

Mnohaleté zkušenosti s výzkumem v oblasti infračerveného záření využili odborníci z výzkumného centra NTC při vývoji cenově dostupné termokamery pro projekt „Termovize do škol“. Jejich termokamera slouží jako snadno ovladatelná vyučovací pomůcka, určená pro školní děti. Díky grantu společnosti SPIE se budou moci k plánovaným aktivitám připojit učitelé nejen z Plzeňského, ale také z Jihočeského kraje.

Projekt od počátku usiluje o to, dostat termokamery k co nejvíce studentům a podpořit učitele, kteří ve svých žácích podněcují zájem o studium technických předmětů a nadšení pro vědu. Cílem je zavést do škol projektové a badatelsky orientované vyučování, které bude zábavné a motivační. Studenti by také měli přestat vnímat hranice mezi jednotlivými předměty a začít chápat svět více v souvislostech,“ říká Jan Šroub, který je hlavním koordinátorem projektu.

K naplnění těchto cílů a dalšímu vývoji „Termovize do škol“ přispěje finanční podpora Mezinárodní společnosti pro optiku a fotoniku – SPIE poskytnutá prostřednictvím „Education Outreach Grant“, který každoročně podporuje vzdělávací aktivity zaměřené právě na optiku a fotoniku. „Díky tomu budou moci být do projektu zapojeni a interaktivně vyškoleni nejen učitelé z Plzeňského, ale také z Jihočeského kraje," vysvětluje Jan Šroub. „V následující fázi pak vyškolení učitelé povedou pilotní vyučování se zapojením termokamer,“ dodává.

Učitelé si na workshopu vyzkouší práci s termokamerou a doprovodnými výukovými materiály a získají inspiraci pro její využití v různých předmětech. Spolupráce s učiteli je přínosná i pro tým z výzkumného centra NTC, protože přináší důležitou zpětnou vazbu a podněty pro nové experimenty, vývoj výukových materiálů i prototypu termokamery. V Plzeňském kraji probíhají workshopy pro učitele za vstřícné podpory neziskové organizace Elixír do škol a v Jihočeském kraji se bude konat školení ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách a facebookovém profilu projektu Termovize do škol.


Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

22. 05. 2020


Rozhovor s architektem Zdeňkem Fránkem

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

24. 04. 2020

Student Fakulty aplikovaných věd Lukáš Picek sklízí mezinárodní úspěchy

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

07. 05. 2020

Nā teawa te kōrero nei / Tohle mi řeka pověděla...

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

05. 05. 2020