Fakulta aplikovaných věd slaví 30. výročí založení

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

U příležitosti 30. výročí založení Fakulty aplikovaných věd dostali zaměstnanci fakulty drobné dárky. Děkanka fakulty osobně poděkovala vedoucím pracovníkům za jejich práci a popřála jim hodně úspěchů do budoucna. Oslavy letošního výročí tím ale nekončí.

1. července 2020 odstartovaly na Fakultě aplikovaných věd oslavy 30. výročí jejího založení. Původně se v tento den měla uskutečnit velká oslava, ale vzhledem k bezpečnostním opatřením, která byla v době plánování akce vládou nařízena, se vedení fakulty rozhodlo poděkovat svým zaměstnancům a studentům jiným způsobem.

V den výročí také děkanka Vlasta Radová osobně poděkovala vedoucím pracovníkům fakulty za jejich práci a popřála jim i pracovištím, která vedou, hodně úspěchů do budoucna.  

Fakulta aplikovaných věd vznikla s účinností od 1. července 1990 rozhodnutím akademického senátu bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Po založení Západočeské univerzity v Plzni v roce 1991 se stala její součástí. Fakulta nejprve sídlila v sadech Pětatřicátníků, v letech 1992 až 1993 se přesunula do nového univerzitního kampusu na Borských polích.

Pro symbolickou vzpomínku Tenkrát před třiceti lety vyhlásila fakulta na den svého výročí soutěž v online počítačové hře Tetris.  Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií student a zaměstnanec a její výsledky zveřejní fakulta během letních prázdnin.

Třicet let existence si Fakulta aplikovaných věd bude připomínat hned při několika příležitostech i během celého nastávajícího zimního semestru. Už ve druhé polovině srpna plánují zaměstnanci a studenti uspořádat ve spolupráci s Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Plzeň dobročinnou akci.

Galerie


FAV výroční komiks - autor Jan Kotalík navazuje na výroční komiks z 25. výročí Fakulty aplikovaných věd.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

03. 07. 2020


Petr Pavlas získal cenu Josefa Hlávky a prémii Otto Wichterleho

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

24. 11. 2020

Univerzitní upír vyzývá k darování krve i plazmy s protilátkami na covid-19

covid-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

11. 11. 2020

ZČU se přihlásila k hodnocení internacionalizace MICHE 2020

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020