Fakulta aplikovaných věd slaví 30. výročí založení

University Public Employees

U příležitosti 30. výročí založení Fakulty aplikovaných věd dostali zaměstnanci fakulty drobné dárky. Děkanka fakulty osobně poděkovala vedoucím pracovníkům za jejich práci a popřála jim hodně úspěchů do budoucna. Oslavy letošního výročí tím ale nekončí.

1. července 2020 odstartovaly na Fakultě aplikovaných věd oslavy 30. výročí jejího založení. Původně se v tento den měla uskutečnit velká oslava, ale vzhledem k bezpečnostním opatřením, která byla v době plánování akce vládou nařízena, se vedení fakulty rozhodlo poděkovat svým zaměstnancům a studentům jiným způsobem.

V den výročí také děkanka Vlasta Radová osobně poděkovala vedoucím pracovníkům fakulty za jejich práci a popřála jim i pracovištím, která vedou, hodně úspěchů do budoucna.  

Fakulta aplikovaných věd vznikla s účinností od 1. července 1990 rozhodnutím akademického senátu bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Po založení Západočeské univerzity v Plzni v roce 1991 se stala její součástí. Fakulta nejprve sídlila v sadech Pětatřicátníků, v letech 1992 až 1993 se přesunula do nového univerzitního kampusu na Borských polích.

Pro symbolickou vzpomínku Tenkrát před třiceti lety vyhlásila fakulta na den svého výročí soutěž v online počítačové hře Tetris.  Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií student a zaměstnanec a její výsledky zveřejní fakulta během letních prázdnin.

Třicet let existence si Fakulta aplikovaných věd bude připomínat hned při několika příležitostech i během celého nastávajícího zimního semestru. Už ve druhé polovině srpna plánují zaměstnanci a studenti uspořádat ve spolupráci s Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Plzeň dobročinnou akci.

Gallery


FAV výroční komiks - autor Jan Kotalík navazuje na výroční komiks z 25. výročí Fakulty aplikovaných věd.

Faculty of Applied Sciences

Michaela Zůzová

03. 07. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021