Křest knihy Zbyňka Taranta Československý churban

29 September

29. září, 17:00

Stará synagoga, Smetanovy sady 5

Beseda Věda Veřejnost

Kniha Zbyňka Taranta z katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity nabízí pohled na mnichovskou dohodu, druhou českslovenskou republiku a počátek nacistické okupace českých zemí očima hebrejskojazyčného sionistického tisku v britském mandaátu Palestina.

Pojem „churban“ v židovské tradici odkazuje ke zkáze prvního a druhého jeruzalémského chrámu. V přeneseném slova smyslu je pak používán k označení tragických a přelomových událostí. V letech 1938 a 1939 jej sionisté v Palestině použili i k popisu rozpadu Československa, který považovali za předzvěst nové židovské katastrofy.

Kniha Zbyňka Taranta Československý churban je postavena na doposud nepublikované analýze rozsáhlého korpusu téměř 2500 dobových novinových článků v hebrejském a anglickém jazyce, vydaných v sionistickém jišuvu na podzim 1938 a jaře 1939. Popisuje nešťastný souběh dějinných událostí a výroků klíčových státníků, který mohl způsobit, že se Mnichov stal součástí izraelské sdílené paměti. Podrobně mapuje reakce židovského tisku na mnichovskou dohodu, rozpad československé demokracie a počátek nacistické okupace českých zemí. Dokumentuje nejen bezprecedentní výrazy solidarity sionistického hnutí s Československem, ale i to, jak se sionistický tisk snažil přetavit zklamání z „mnichovské zrady“ ve vlastní výzvu k soběstačnosti a svépomoci. Pochopení této sionistické varianty mnichovského narativu, včetně mnohdy kuriózní souhry historických událostí, které jej formovaly, je pak klíčem k porozumění dodnes přetrvávajícího skeptického postoje moderního židovského státu k institucím a nástrojům mezinárodní diplomacie.

Zbyněk Tarant (*1982) je odborným asistentem na katedřeblízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU. Ve své badatelské apublikační činnosti se zabývá otázkami sdílené paměti, česko-izraelskýchvztahů, antisemitismu a politického extremismu.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

29. 09. 2020, 17:00


22 September
Festival Univerzita Veřejnost

Prohlídka kampusu ZČU v ruštině

Kampus ZČU, Bory


Ústav jazykové přípravy

22. 09. 2020, 15:40

23 September
Konference Veřejnost Výstava

Konference Jaderných dnů 2020

Budova Fakulty aplikovaných věd, Technická 8, 301 00 Plzeň


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00

23 September
Seminář Veřejnost Výstava

10. ročník Jaderných dnů

Budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň 301 00


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00