Nová nařízení upravují pravidla také pro vysoké školy působící v Plzeňském a Karlovarském kraji

covid-19 Studenti Zaměstnanci

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemické situace vydaly ve středu 30. září Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje a Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje nová nařízení. Obě  se vztahují na dobu od 5. do 18. října.  

Podle nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze 30. září 2020, vydaného s výjimkou okresu Rokycany pro všechny okresy regionu, je osobní účast studentů na výuce na vysokých školách v Plzeňském kraji zakázána do 18. října. Totéž platí pro Karlovarský kraj.

Výjimky stanovené v nařízení z 23. září se nemění. Zákaz osobní přítomnosti studentů se tedy stále nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci ve skupinách do 15 osob.    

Nově se mimořádné opatření týká také kurzů celoživotní vzdělávání. Pro posluchače těchto kurzů tedy platí stejná pravidla jako pro ostatní studenty, a to jak v Plzeňském, tak Karlovarském kraji.

Předchozí nařízení zakazující s popsanými výjimkami osobní účast studentů na vysokých školách se novými nařízeními ruší.

O dalším vývoji a případných nových nařízeních vás budeme informovat.  

Celouniverzitní

Šárka Stará

01. 10. 2020


Roman Kodet z Fakulty filozofické ZČU získal Cenu Miroslava Ivanova za rok 2020

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

13. 01. 2021

Systém z NTC umí měřit povrchové teploty při ultrakrátkém pulzním laserovém mikroobrábění

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

20. 01. 2021

Na Fakultě zdravotnických studií skončil projekt Pohybová aktivita při zdravotním postižení

Další vzdělávání Sport Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

05. 01. 2021