Nová nařízení upravují pravidla také pro vysoké školy působící v Plzeňském a Karlovarském kraji

covid-19 Studenti Zaměstnanci

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemické situace vydaly ve středu 30. září Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje a Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje nová nařízení. Obě  se vztahují na dobu od 5. do 18. října.  

Podle nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze 30. září 2020, vydaného s výjimkou okresu Rokycany pro všechny okresy regionu, je osobní účast studentů na výuce na vysokých školách v Plzeňském kraji zakázána do 18. října. Totéž platí pro Karlovarský kraj.

Výjimky stanovené v nařízení z 23. září se nemění. Zákaz osobní přítomnosti studentů se tedy stále nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci ve skupinách do 15 osob.    

Nově se mimořádné opatření týká také kurzů celoživotní vzdělávání. Pro posluchače těchto kurzů tedy platí stejná pravidla jako pro ostatní studenty, a to jak v Plzeňském, tak Karlovarském kraji.

Předchozí nařízení zakazující s popsanými výjimkami osobní účast studentů na vysokých školách se novými nařízeními ruší.

O dalším vývoji a případných nových nařízeních vás budeme informovat.  

Celouniverzitní

Šárka Stará

01. 10. 2020


Profesor Martin Procházka, člen Vědecké rady FZS, bude stát v čele Univerzity Palackého

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

01. 04. 2021

Projektové centrum nabízí přístup do Spinbase, nového nástroje pro mezinárodní projekty

Univerzita Věda Zaměstnanci

Projektové centrum

06. 04. 2021

Fakulta pedagogická vydává newsletter

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

07. 04. 2021