Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení

22 October

22. října, 09:00

Google Meet

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Zajímá vás jak fungují naše smysly, pracovní i dlouhodobá paměť? A jak je využít pro multimediální učení? Na kurzu Ludvíka Egera z Fakulty ekonomické se dozvíte, jak učinit prezenční i distanční vyučování zajímavější.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/esf15-006/

Během kurzu se dozvíte, jak inovovat svoje prezentace a studijní materiály podle principů multimediálního učení, ke kterému dochází, když budujeme mentální struktury ze slov, obrazů, zvuku a videa. Účelem kurzu je stručně informovat o tom, jak fungují naše smysly, pracovní i dlouhodobá paměť a seznámit účastníky s principy pro zkvalitnění vzdělávacího procesu.

Kurz proběhne on-line na platformě Google Meet.

Kurz ze zdarma po předchozím přihlášení.Celouniverzitní

Jakub Truneček

22. 10. 2020, 09:00


08 December
Přednáška Studenti Zaměstnanci

Formulace smlouvy o IT dílo s využitím principů Engineering Design Science and Methodology

online / MS Teams


Celouniverzitní

08. 12. 2020, 11:10

21 December
Přednáška Univerzita Věda

Jaderné rozjímaní s Danou Drábovou


Fakulta elektrotechnická

21. 12. 2020, 14:00

14 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Příklady dobré praxe ve společenskovědních oborech

Google Meet


Celouniverzitní

14. 01. 2021, 09:00