Metoda výroby tenkovrstvých materiálů vědců z FAV si znovu vysloužila světovou pozornost

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Tým vědců výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni neustále zdokonaluje svoji technologii přípravy speciálních tenkých vrstev. Metodu, chráněnou od roku 2013 mezinárodním patentem, adaptovali plzeňští vědci na průmyslově zajímavý materiál, využívaný jako ochranná vrstva skleněných tabulí. Takto ji opět představili světové odborné veřejnosti v článku, který se dostal na titulní stranu aktuálního vydání časopisu americké Society of Vacuum Coaters (SVC). Mimořádnou pozornost si metoda zajistila především tím, že celý proces výroby atraktivního tenkovrstvého materiálu, sedmkrát tvrdšího než sklo, výrazně zrychluje, a snižuje tím výrobní náklady.

Tým výzkumného centra NTIS se vedle dalších  nanostrukturních materiálů zabývá také přípravou průmyslově velice atraktivních tenkých vrstev oxidu zirkoničitého (ZrO2). „Atraktivita tohoto nanostrukturního materiálu spočívá především v jeho výborných mechanických a optických vlastnostech, využitelných zejména ve sklářském průmyslu,“ popisuje jeden z členů výzkumného týmu Jiří Rezek.  „Používá se například jako ochranná vrstva pro moderní skleněné tabule. Je totiž až sedmkrát tvrdší než běžné tabulové sklo, takže poskytuje výbornou ochranu proti poškrábání,“ upřesňuje.

Speciální tenké vrstvy, jejichž tloušťka se pohybuje od jednotek po tisíce nanometrů, se většinou připravují metodou tzv. magnetronového naprašování, která umožnuje syntetizovat výsledný materiál atom po atomu, a získat tak unikátní materiálové vlastnosti, kterých jinými metodami nelze dosáhnout. Jednou z jejích nevýhod ovšem bývá velmi nízká rychlost přípravy těchto materiálů. Metoda vědců centra NTIS, která je patentována v USA, Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Číně a Japonsku, tento problém eliminuje. „Naše řešení spočívá v použití speciálního algoritmu řízení procesu, které bez dalších dodatečných nákladů umožňuje až trojnásobné zvýšení rychlosti přípravy materiálu, což je z hlediska ekonomiky naprosto zásadní. Vzhledem k tomu, že právě samotný provoz povlakovacích systémů je při přípravě tenkých vrstev tou nejdražší položkou, dostalo se našemu řešení mimořádné pozornosti,“ vysvětluje Jiří Rezek. Metodu řízení procesu reaktivní depozice lze přitom využívat ve standardních průmyslových podmínkách. „Naši technologii lze uplatnit i při využití elektrických zdrojů, s nimiž se v průmyslu běžně pracuje,“ doplňuje Jiří Rezek, který je jedním ze spolutvůrců patentované technologie a zároveň hlavním autorem článku High‑Rate Reactive AC Magnetron Sputtering of Hard and Optically Transparent ZrO2 Films, publikovaném v časopise americké organizace Society of Vacuum Coaters.

Časopis SVC vychází třikrát ročně a je celosvětově distribuován mezi více než 15 000 materiálových vědců a výzkumných pracovníků technologických firem, včetně hi‑tech gigantů z Asie nebo ze Silicon Valley, jako jsou IBM, Intel či Apple. Konference, již SVC každoročně pořádá, je v oblasti aplikovaného materiálového výzkumu jednou z nejsledovanějších akcí, mimo jiné díky vzájemnému propojení akademické sféry s technologickými lídry v oboru.

„To, že jsem byl redakcí požádán o publikování článku v tomto prestižním časopise, beru jako ocenění celého týmu výzkumného centra NTIS, který se pod vedením profesora Jaroslava Vlčka dlouhodobě věnuje vývoji tenkovrstvých materiálů,“ uzavírá Jiří Rezek.

Galerie


Titulní strana časopisu SVC.

Ing. Jiří Rezek, Ph.D., v laboratoři výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd.

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

04. 11. 2020


Sportující hasiči přivezli medaile z akademického mistrovství v Ostravě

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

12. 10. 2021

Studenti Fakulty právnické uspěli v mezinárodní soutěži vědeckých prací

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta právnická

05. 10. 2021

Komiksový projekt IOGI putuje na ostrov Šikoku

Studenti Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14. 10. 2021

Téměř sto nových učitelů promovalo na Fakultě pedagogické

Absolventi Studenti Studium

Fakulta pedagogická

14. 10. 2021

Fyzioterapeuti z Fakulty zdravotnických studií prohlubují své zkušenosti v Berlíně

Hosté Spolupráce Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 10. 2021