Studenti měli enormní zájem o konferenci Turismus v době covidu

covid-19 Konference Studenti

Více než sto třicet studentů sledovalo vystoupení zástupců destinačních společností, místní samosprávy nebo podnikatelské sféry v cestovním ruchu z České republiky i ze zahraničí.

„Chtěli jsme zprostředkovat studentům praktický pohled na problematiku pandemie covid-19 a cestovního ruchu i přesto, že v současnosti jsou tyto možnosti omezené,“ uvádí Petr Štumpf, jeden z organizátorů odborné konference Turismus v době covidu, již uspořádalo Centrum cestovního ruchu při Fakultě ekonomické.

Více než sto třicet studentů sledovalo vystoupení zástupců destinačních společností, místní samosprávy nebo podnikatelské sféry v cestovním ruchu. Pohled ze zahraničí přinesla Jitka Zikmundová, Marktmanager CEE z Hornorakouské centrály cestovního ruchu Oberösterreich Tourismus, která vyzdvihla důležitost jasně definovaného systému řízení a podpory cestovního ruchu v Rakousku. Podle jejího názoru to pomáhá Rakousku lépe zvládat krizovou situaci v tomto odvětví. Srovnání s řízením destinací v České republice nastínil Lukáš Pichlík, ředitel destinační agentury Dolní Poohří, který vidí jako současný velký problém nejistotu, jež nedovoluje agentuře plánovat mnoho činností do dalších let. „Všechny informace byly velmi zajímavé a jsem ráda za takto zvolené prezentující, kteří se s námi studenty podělili o své názory a zkušenosti. Avšak nejvíce mě zaujaly názory paní Zikmundové. Bylo skvělé slyšet porovnání, jak funguje systém v Rakousku a jak (ne)funguje systém u nás v ČR. To mě nutí k zamyšlení, proč to takhle nefunguje u nás, kde je ten problém,“ hodnotí vystoupení řečníků studentka Managementu obchodních činností Michaela Matoušková.

O tom, jak těžké je v současnosti bojovat o prostředky v rozpočtu města na cestovní ruch, hovořil náměstek primátora Statutárního města České Budějovice Viktor Vojtko, který má v gesci mimo jiné právě cestovní ruch. O problémech kultury a pořádání kulturních akcí pak mluvil Radek Hrabě, ředitel agentury MusicCom Praha, který poukazoval na velký problém nezávislých umělců, kteří jsou v současnosti bez příjmů a pomoci se většinou těžko domáhají. Jak se s krizí vyrovnávají hotely, pak prezentoval generální ředitel Grandhotelu Zvon České Budějovice Petr Šalda. "Ekonomika ubytovacích zařízení může zatím krizi přežít, pokud si vytvořila dostatečné rezervy, které může krátkodobě použít pro vykrytí doby nutného uzavření provozu,“ přiblížil.

„Jsme velmi rádi, že jsme akci mohli uspořádat. Velký dík patří expertům z praxe, kteří přijali naše pozvání, ale i studentům, kteří v hojném počtu sledovali konferenci a aktivně se zapojovali do virtuální diskuze. Doufám, že se jim konference líbila a pomůže jim v budoucnu při studiu a jejich vlastní praxi v turismu nebo i jiných oborech,“ dodává organizátor konference Petr Janeček, vedoucí Centra cestovního ruchu při Fakultě ekonomické.

Galerie


Fakulta ekonomická

20. 11. 2020


Úspěšný absolvent Fakulty ekonomické Jaromír Kovářík zavítal na svou alma mater

Absolventi Hosté Věda

Fakulta ekonomická

24. 02. 2021

Fakulta zdravotnických studií připravila kurz ultrasonografie v přednemocniční péči

Beseda Přednáška Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 02. 2021

Úspěch katedry historických věd Fakulty filozofické. Publikace popisuje britsko-dominiální vztahy

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

01. 03. 2021