FZS reaguje na současnou situaci vytvořením kurzu Základní ošetřovatelské postupy a techniky v praxi

Studenti Studium Transfer

Chcete v současné náročné době pomáhat ve zdravotnickém či sociálním zařízení? Staráte se či pomáháte s péčí o své blízké upoutané na lůžku doma? Nemáte ale zatím zdravotnické vzdělání nebo ošetřovatelské zkušenosti a obáváte se, že činnost nezvládnete? Fakulta zdravotnických studií našla řešení.

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni neustále monitoruje situaci, vysílá nové dobrovolníky na pomoc do první linie a stále vytváří nové možnosti, jak pomoci v této nelehké době.

Nově vytvořila jednodenní kurz Základní ošetřovatelské postupy a techniky v praxi. Kurz je určen nejen dobrovolníkům, ale každému jedinci, který má zájem se naučit základům péče o nemocnou osobu, například o člena rodiny, který náhle onemocní.

Účastník kurzu si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta, tedy především činnosti zaměřené na uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů/klientů, změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu.

Hlavními body kurzu jsou:

  • manipulace s lůžkem a jeho základním vybavením
  • základní manipulace, přesun a pohyb pacienta
  • hygienická péče o pacienta upoutaného na lůžko
  • prevence dekubitů a polohování pacienta
  • podávání stravy a tekutin
  • zajištění vyprazdňování pacienta
  • komunikace s pacientem

První kurz proběhl v sobotu 21. listopadu a následný v sobotu 28. listopadu. Primárními účastníky jsou studenti FZS, ale fakulta do budoucna plánuje akreditování kurzu Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho otevření pro veřejnost.

Kurz odborně garantuje Stanislava Reichertová, vedoucí katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví, pořadatelem je oddělení celoživotního vzdělávání FZS ve spolupráci s katedrou záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví. Výuku zajišťují odborní asistenti téže katedry.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

30. 11. 2020


Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se online

Studium Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

21. 01. 2021

Reprezentační ples ZČU letos nebude

covid-19 Univerzita

Celouniverzitní

15. 01. 2021

Vyřazené počítače ze ZČU pomohou v pěstounských rodinách i domovech

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

18. 12. 2020