Přání rektora do roku 2021

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Uzavíráme rok plný změn a nečekaných situací, rok, který prověřil naši flexibilitu a odolnost, rok ohromné nejistoty, obav z budoucnosti i obav o zdraví naše a našich blízkých.

Uzavíráme ale také rok, v němž jsme prožívali nebývalé sepětí a pocit sounáležitosti, kdy v celé společnosti bylo patrné odhodlání čelit kritické situaci. Měli jsme možnost poznat, že krize nás ani naše studenty neparalyzuje, ale podněcuje v nás všech tvůrčí myšlení, aktivitu, sociální cítění a mnoho dalších pozitivních vlastností.

Mnohdy jsme se ovšem také museli vyrovnávat s pocity určité skepse a deziluze. Bylo potřeba připomínat, jak důležité je vzdělání, jaký význam v něm má osobní kontakt učitele a žáka a žáků mezi sebou. Pozorovali jsme, jak se v ostatních zemích zavádějí nejrůznější opatření, ale školy zůstávají otevřené, zatímco u nás bylo zavírání škol jedním z prvních opatření. Volání po odbornících bylo v kontrastu s tím, jak zaváděná opatření zhoršila mnohým žákům a studentům přístup ke vzdělání. Cítili jsme, jak snadno se dá narušit systém fungující stovky let.

Myslím, že pro studenty i pedagogy bylo a stále je určitou oporou vědomí smyslu toho, čemu se věnují a o co usilují. Vzdělání je hodnota v čase prosperity i v čase krize, hodnota, které se vyplatí mnohé obětovat.

Rok 2020 spěje ke svému konci, ale bilancovat je tentokrát předčasné. Až delší časový odstup ukáže, co jsme vlastně prožili a co si z tohoto náročného období odneseme. Zatím náš život ovlivňují větší či menší restrikce, nadále netušíme, jak bude vypadat letní semestr a co z našich plánů má šanci na uskutečnění.

Děkuji všem studentům za vstřícnost a trpělivost, s níž snášeli omezení výuky i pobytu na kolejích, a za zodpovědnost při plnění studijních povinností. Děkuji všem vyučujícím za vytrvalost a nasazení, s nímž v nelehkých podmínkách zajišťovali výuku a pomáhali svým studentům zvládat všechna úskalí studia. Všem pak děkuji za tvůrčí přístup a veškeré aktivity, jimiž pomáhali zvládat krizové období, ať už to bylo v oblasti zdravotnictví, školství nebo kdekoliv jinde.  

Přeji vám všem, abyste si udrželi činorodost a optimismus a dokázali i v dalších měsících dosahovat těch nejlepších výsledků.

Klidné a spokojené vánoční svátky a pevné zdraví přeje

Miroslav Holeček, rektor ZČU

Galerie


Celouniverzitní

23. 12. 2020


Sutnarka zve na výstavu Mobilita - fascinace pohybem

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 04. 2021

Jak jsme „meetili“ latinský jazyk aneb O distanční výuce převážně nevážně

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

31. 03. 2021

Vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová získala vyznamenání

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

08. 04. 2021